Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/gmmuzeumsk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/gmmuzeumsk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Akvizícia knižničného fondu pre knižnicu Gemersko-malohontského múzea - Gemersko-malohontské múzeum
A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV
Akvizícia knižničného fondu pre knižnicu Gemersko-malohontského múzea
21. 7. 2021

Knižnica Gemersko-malohontského múzea získala v rokoch 2020 - 2021 dotáciu  na nákup literatúry. Dotáciu formou grantom podporeného projektu poskytol Fond na podporu umenia na nákup aktuálnej odbornej, vedeckej a regionálnej literatúry. Nákup literatúry bol realizovaný v súlade s odborným zameraním a špecializáciou knižnice múzea, prioritne z nasledovných vedných odborov: archeológia, história, etnológia, romológia, dejiny výtvarného umenia, muzeológia a regionálna literatúra Gemera a Malohontu. Pri absencii štátnej vedeckej knižnice v našom regióne knižnica múzea plní i funkciu vedeckej a akademickej knižnice. Nákup literatúry sme zrealizovali do príručnej knižnice múzea, hlavne prostredníctvom regionálnych kníhkupectiev v Rimavskej Sobote: Tatiana Kršková KnihArt Revúca - prevádzka Rimavská Sobota a Kníhkupectvo LIBRO, s.r.o. Rimavská Sobota.

šesť zväzkov Bibliografického lexikónu Slovenska

Výber literatúry zabezpečili, v spolupráci s knihovníčkou, odborní zamestnanci múzea: etnologička a riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová, archeológ PhDr. Alexander Botoš, historička PhDr. Éva Kerényi, PhD., etnologička a romologička Mgr. Ľudmila Pulišová, muzeológ RNDr. Ján Aláč a historička umenia Mgr. Angelika Kolár.

knihy
knihy

Knižnica Gemersko-malohontského múzea uchováva nielen historickú literatúru. Jej súčasťou je i  príručný knižný fond. Tvorí ho priebežne dopĺňaná súčasná odborná literatúra z geológie, paleontológie, biológie, archeológie, histórie, etnológie, romológie, dejín výtvarného umenia a regionálna literatúra Gemera-Malohontu. Fond tvoria neperiodické i periodické publikácie a taktiež audio-vizuálne a elektronické informačné pramene. Knižnica poskytuje svojim návštevníkom i prístup k elektronickým databázam SUWECO GALE.

Účelom realizácie projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb poskytovaných širokej čitateľskej verejnosti.

Nákup literatúry z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 10

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left