A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV
Národný kultúrny fond: Realizácia dočasnej série na seba nadväzujúcich výstav a s tým úzko súvisiaceho virtuálneho výstavného reťazca v spolupráci piatich múzeí v rámci programu Petőfiho okruh 200 – Po stopách Petőfiho v Gemeri a Novohrade
26. 10. 2023

Cieľ projektu: Realizácia dočasnej série na seba nadväzujúcich výstav a s tým úzko súvisiaceho virtuálneho výstavného reťazca v spolupráci piatich múzeí v rámci programu Petőfiho okruh 200 – Po stopách Petőfiho v Gemeri a Novohrade

Organizácia poskytujúca podporu: Manažér ľudských zdrojov, Národný kultúrny fond

Manažér ľudských zdrojov logo
Národný kultúrny fond

Program verejnej súťaže: Dočasné kolégium Petőfi 200

Petofi 200

Identifikačné číslo žiadosti: 690306/00015

Celková výška grantu: 25.000.000 Ft

Žiadateľ: Maďarské národné múzeum, 1088 Budapešť, Múzeum krt. 14-16

Logo maďarského národného múzea

Hlavným cieľom spolupráce bolo vytvorenie série na seba nadväzujúcich výstav pod záštitou Maďarského národného múzea v súvislosti s 200. výročím narodenia Sándora Petőfiho v spolupráci s piatimi kultúrnymi inštitúciami zo Slovenska a Maďarska. V rámci výstav jednotlivých múzeí boli prezentované rôzne témy a aspekty života a literárnej tvorby Sándora Petőfiho. Výstavy zapojené do tohto pomyselného výstavného reťazca (MNM Forgách-Lipthay Hradné múzeum v Sečanoch, MNM Palócske múzeum v Balážskych Ďarmotách Hradné múzeum vo Fiľakove, Novohradské múzeum v Lučenci a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote), vytvorené na základe rôznych koncepcií, umožnili širokej verejnosti nahliadnuť do života básnika a do tajomstiev jeho profesionálneho pôsobenia.

Petofi 200

Prostredníctvom série výstav realizovaných v súvislosti s pamätným rokom sme si pripomenuli cestu Sándora Petőfiho i  na územie dnešného Slovenska v roku 1845, s predstavením jeho zastávok, udalostí a osôb spojených so samotnou cestou. Jednotlivé zastávky výstavného reťazca sa navzájom dopĺňali a spoločne sa snažili podať čo najucelenejší a najobjektívnejší obraz o živote a činnosti básnika. Jednotlivé výstavy boli štruktúrované tak, aby inšpirovali návštevníkov vydať sa po Petőfiho stopách a pozrieť si všetky miesta a každú zo série výstav.

Ku každej jednej výstave bola pripravená aj jej virtuálna podoba, ktorá záujemcom poskytla bohaté informácie ľahko dostupné aj z domova. Okrem prezentovania Petőfiho života (a presnejšie jeho cesty v roku 1845) expozície odhaľujú aj prírodné a kultúrne hodnoty Gemera-Malohontu, ako aj sociálne pozadie daného obdobia.

Jednotlivé výstavy v rámci tematického usporiadania predstavujú nielen éru Sándora Petőfiho, významné udalosti a relikvie minulosti, ale snažia sa ukázať aj vplyv básnika a udalostí jeho doby na súčasnosť, myslenie, svetonázor a na súčasnú popkultúru.

Výstava sa snažila čo najprístupnejším spôsobom, v súlade s požiadavkami moderného múzejníctva a s využitím interaktívnych vymožeností, prezentovať vybrané detaily a aspekty života a doby Sándora Petőfiho. Zúčastnené inštitúcie vytvorili pútavé výstavy bohaté na informácie, a to aj ako samostatné celky, aj ako súčasti veľkého reťazca. Hradné múzeum v Sečanoch sa zameriavalo na ideál slobody, pričom istým spôsobom vedľa seba postavilo osobnosti dvoch významných revolucionárov maďarského národa, Rákócziho a Petőfiho, Palócke múzeum v Balážskych Ďarmotách vyzdvihlo kult a popularitu Petőfiho osoby a tvorby, prostredie, ktoré ho obklopovalo počas jeho života a po jeho smrti. Novohradské múzeum v Lučenci sa zaoberalo Petőfiho ľúbostným životom a ľúbostnou poéziou, zatiaľ čo Hradné múzeum vo Fiľakove s etnickým pôvodom a národnosťou básnika. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote predstavilo Petőfiho priateľstvá, ich dynamiku a príbehy. Výstava teda hovorila nie len o Petőfim, ale aj o jeho vzťahoch, ako aj o dobe, v ktorej básnik žil a tvoril. Počas svojho krátkeho života navštívil Gemer-Malohont, konkrétnejšie Rimavskú Sobota dvakrát, dokonca jeden z jeho legendárnych priateľov, Mihály Tompa, z Rimavskej Soboty pochádzal .

plagát k výstave petofi

Vernisáž výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote sa konala 27. apríla 2023, a návštevníci si ju mohli navštíviť do 29. októbra 2023. Bolo ju možné rozdeliť na dva samostatné celky na základe toho, koľkokrát básnik navštívil Gemer-Malohont. Jedna strana výstavného priestoru pojednáva o histórii jeho cesty v roku 1845 a druhá predstavuje príbeh jeho cesty v roku 1847, pričom jeho návšteva Rimavskej Soboty koncom mája 1845 bola záujemcom prezentovaná ako ústredná udalosť. Výstavu dopĺňali technické a interaktívne pomôcky, ktoré spĺňajú očakávania múzejníctva 21. storočia, ako aj múzejno-pedagogické potreby, pomocou ktorých sa návštevníci mohli lepšie priblížiť k danej historickej dobe.

Virtuálnu výstavu si môžete pozrieť tu:

Odkaz na virtuálnu prehliadku

Výstavy partnerských múzeí:

  • Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
  • Hradné múzeum, Fiľakovo
  • Maďarské národné múzeum – Forgách-Lipthay hradné múzeum, Sečany
  • Maďarské národné múzeum – Palócske múzeum, Balažské Ďarmoty
hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 10

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left