A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV
Nákup literatúry pre múzejnú knižnicu
22. 8. 2022

Knižnica Gemersko-malohontského múzea získala aj v tomto roku dotáciu na nákup  literatúry. Dotáciu poskytol Fond na podporu umenia na akvizíciu odbornej, vedeckej a regionálnej literatúry z Gemera-Malohontu, v súlade s odborným zameraním a špecializáciou knižnice múzea. Literatúra je dostupná zdarma širokej čitateľskej verejnosti.

knihy

Vďaka finančnému príspevku čitatelia môžu študovať napríklad osem doposiaľ vydaných zväzkov Encyclopaedie Beliany, Encyklopediu kachlů... gotiky a renesance, Encyklopediu pravěkých pokladů..., knižné tituly z histórie: Az átmenet bizonytalansága : Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig, Pohľady do stredovekých dejín Slovenska.

Taktiež boli získané knihy z histórie umenia: Osudy slovenských umeleckých a starožitných pamiatok, A magyar művészet a 19. században, Umění po roce 1900, Felfőldi fa harangházak. Hodnotné sú i knižne vydané biografie významných umelcov: Baumhorn Lipót, Schulek Frigyes, Edmund Gwerk, Jozef Ilečko.

Čitatelia určite uvítajú i publikácie o ľudových umeleckých remeslách a tradíciách: Korytárstvo, Hrnčiarstvo, Vylievanie cínom, Krpce, Oblátnice, Chorovody na Slovensku.

Získali sme i najnovšiu literatúru pre priaznivcov prírody: Vtáky Európy : Príručka na určovanie, Tesaříci, Brouci čeledi kožojedovití Vtáky : Ottov obrazový atlas...

Vzácnou akvizíciou je regionálna historická tlač z roku 1803: Frant. Xaweriusa Geiger Zpráwa Užitečné Zahradné Stromy na neylechčegssj způsob wywodiť a obchodit na slowenský gazyk přeložená...od Samuele Fabry... Samuel Fábry (1769 - 1826), rodák z Rimavského Brezova, bol ľudovýchovným pracovníkom a učiteľom v Sabinove.

Hodnotné sú i nedávno vydané monografie regionálnych obcí: Kyjatice : Zlatý vek na podhorí, Sajógömör, Péterfala : Falu a világ közepén, a tiež monografia o našom literátovi: Vzlyky nahej duše : Ivan Krasko v interpretáciách.

Zakúpená bola i súčasná regionálna umelecká literatúra: ďalšia kniha Otta Farkasa: A madarakat figyeljétek!, debut Nicol Hochholczerovej: Táto izba sa nedá zjesť, knihy Marty Hlušíkovej: Žena našívajúca záplaty, Modré srdce s kečupovým fľakom, knihy Mark E. Pochu: Svet je plný démonov,  Prvých 1000 followerov a iné tituly.

Celkovo bol obohatený fond knižnice o 50 printových titulov kníh, máp a časopisov. Knižnica Gemersko-malohontského múzea obsahuje až 46 400 knižničných jednotiek z obdobia od 16. storočia až do súčasnosti. Jej fond tvoria tlače i rukopisy, neperiodické i periodické publikácie a taktiež audio-vizuálne a elektronické informačné pramene.

Knižnica múzea je zdarma prístupná širokej čitateľskej verejnosti formou prezenčného štúdia.

Nákup literatúry z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

knihy
hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 10

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left