A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV
Nová literatúra v múzejnej knižnici
31. 8. 2023

Knižnica Gemersko-malohontského múzea získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup  literatúry.

Múzejná knižnica v Rimavskej Sobote získala aj v tomto roku dotáciu  na nákup literatúry. Dotáciu poskytol Fond na podporu umenia /FPU predovšetkým na akvizíciu odbornej literatúry, v súlade s odborným zameraním a špecializáciou knižnice múzea.

Zakúpená bola literatúra z archeológie, histórie, etnológie, romológie, muzeológie, napríklad nasledovné tituly: Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku, A Kárpát-medence kora Árpád-kori kincsleletei (1000-1141),  Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy,  Premeny vlákna, Rómovia v slovenských mestách, Antropologie exotických sbírkových předmětů... Taktiež  ďalšia odborná literatúra z prírodných vied: Genialita vtákov, Ptačí způsoby...

Prioritou v akvizičnej činnosti knižnice múzea je získavanie odbornej regionálnej literatúry Gemera-Malohontu. Čitatelia určite uvítajú knihu Ľudovíta Gaála o jaskyniach v našom okolí: A csend végtelen volt és sötét, monografiu Moniky Tihányiovej o šľachtických rodov zo Štítnika: A Csetnekiek, či publikáciu Attilu Juhásza o sakrálnych stavbách v  Petrovciach: A Gömörpéterfalvi plébánia szakrális kisemlékei

Vďaka finančnému príspevku bol obohatený fond múzejnej knižnice aj o regionálnu umeleckú literatúru, ktorá umeleckým spôsobom zaznamenáva život ľudí a udalosti v Gemeri-Malohonte, a vzhľadom na túto skutočnosť je v knižnici múzea dokumentovaná  ako odborná regionálna literatúra. Čitatelia sa môžu tešiť na ďalšie diela Marty Hlušíkovej, napr.: Starovek pod lupou, výber z poézie Jánosa Veresa: Válogatott versek, diele Győry Dezsőa: Viharvilág, Sorsvirág a iné, a taktiež na slávne dielo Ladislava Mňačka: Ako chutí moc.

Prostredníctvom finančného príspevku FPU bol aj v tomto roku obohatený fond múzejnej knižnice o viac ako 60 printových titulov kníh a časopisov. Knižnica získava literatúru i formou vzájomnej medzi inštitucionálnej výmeny publikácií vďaka vlastnej vydavateľskej činnosti múzea. Pri absencii štátnej vedeckej knižnice v regióne Gemera-Malohontu plní knižnica múzea i funkciu vedeckej a akademickej knižnice. Sídli v priestoroch Gemersko-malohontského múzea a je bezplatne prístupná širokej čitateľskej verejnosti.

Nákup literatúry podporil z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 10

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left