A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV
Odborná preventívna ochrana regionálnych novín Gemera-Malohontu z knižnice múzea
22. 12. 2021

V roku 2021 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu odbornej preventívnej ochrany súčasných regionálnych novín Gemera-Malohontu.              

Odborná preventívna ochrana predstavovala realizáciu knižných väzieb pri nasledovných 13 tituloch súčasných regionálnych novín Gemera-Malohontu z knižnice múzea: Dobšinské noviny, Gemerské echo, Gemerské zvesti, Gemerské zvesti plus, Gemerské zvesti plus Soboťan, Hnúšťanský hlas, Jelšavan, Klenovské noviny, Muránske noviny, Naše novinky: Rimavská Sobota, Rimaviny: Mesačník Soboťanov, Tisovský mesačník, Tornaľa a okolie.

knihy
knihy
knihy

Projekt ochrany predstavuje zviazanie 151 ročníkov týchto periodík z rokov 1968 až 2020 do tvrdej väzby, v súlade s platnou knihovníckou legislatívou, jednotlivo každý ročník do samostatnej knižnej väzby. Knižná väzba zabezpečila spojenie viacerých voľných čísel jedného ročníka novín i fyzicky do jednej knižničnej jednotky, ochranu pred poškodením, roztratením časti periodika, ochranu  pred pôsobením svetla, lepšie podmienky ich uloženia i primerané sprístupnenie. Tieto noviny doposiaľ neboli knihársky zviazané.

Knižné viazanie 151 ročníkov realizovala kníhviazačská dielňa LI-NOX, s.r.o. z Rimavskej Soboty. Väzby sú vyhotovené ručným šitím V8 niťou, prípadne skobou, s použitím ekologických materiálov. Základom tvrdej väzby je sivá papierová lepenka eskobar, vyrobená zo zberového papiera, knihárske textilné prírodné plátno a lepidlo - prírodný glej, vyrobený z kostí. Formát väzby je prispôsobený formátu novín.

knihy

Tým sa zároveň uskutočnilo spojenie viacerých voľných zošitov jedného ročníka periodika i fyzicky do jedného celku.

Zámerom projektu bola ochrana regionálnych periodík pre budúce generácie čitateľov,  ochrana  pred poškodením a roztratením jednotlivých čísel a ich komfortnejšie sprístupnenie čitateľom.

Knižnica múzea uchováva vo svojom 46-tisícovom knižnom fonde historické tlače a rukopisy, súčasné tlače, audiovizuálne i elektronické dokumenty z rôznych vedných odborov, umenia i literatúry. Medzi nimi i temer 600 titulov novín a časopisov. Predovšetkým obsahuje hodnotnú regionálnu literatúru Gemera-Malohontu a odbornú literatúru korešpondujúcu s vlastivedným zameraním múzea.

Knižnica je prístupná širokej čitateľskej verejnosti formou bezplatného prezenčného štúdia. Svoje služby poskytuje čitateľom aj online, telefonicky a e-mailom. Katalógy knižnice nájdete tiež na https://gmmuzeum.sk/kniznica/.

Odbornú preventívnu ochranu regionálnych novín Gemera-Malohontu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 10

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left