A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV
PO 47 ROKOCH POVEDALA DOVIDENIA SVOJMU MILOVANÉMU MÚZEU
23. 10. 2022

30. septembra 2022 ukončila PhDr. Oľga Bodorová – etnologička, muzejníčka, dlhoročná riaditeľka múzea - svoje pôsobenie v Gemersko-malohontskom múzeu a odchádza na zaslúžený odpočinok. Celý svoj produktívny život pôsobila v múzejníctve. Začínala v Slovenskej národnej galérii - Zvolenský zámok (1970) a v Slovenskom národnom múzeu - Bratislavský hrad (1970 - 1971). Do Gemersko-malohontského múzea nastúpila v roku 1975 a v roku 1999 sa stala jeho riaditeľkou.

Odpracovala 47 rokov (1975 - 2022) v Gemersko-malohontskom múzeu, čo predstavuje najdlhšie pôsobenie riadneho pracovníka v múzeu v celej jeho histórii.

Na pozícii riaditeľky Gemersko-malohontského múzea pôsobila 23 rokov (1999 - 2022), čím sa zaradila medzi jednu z najdlhšie pôsobiacich osobností, ktoré stáli na čele múzea v celej jeho histórii. Je to však najdlhšie pôsobenie na poste riaditeľa v modernej histórii múzea, teda od rokov 1951/1952 kedy prešlo múzeum pod správu štátu a malo pracovníkov v riadnom pracovnom pomere a nielen ako čestnú funkciu popri inom zamestnaní v predchádzajúcom spolkovom období existencie múzea.

Počas svojho pôsobenia vykonala obrovský kus práce. Aktívna bola v bádateľskej činnosti v teréne, ale i v získavaní a popisovaní zbierok, výrazne obohatila zbierkové fondy múzea, pripravila desiatky výstav doma i v zahraničí, aktívne sa venovala publikačnej činnosti. Počas jej pôsobenia na pozícii riaditeľky a vďake jej húževnatosti múzeum prešlo rozsiahlymi rekonštrukciami, zorganizovalo množstvo podujatí a realizovalo kvantum projektov v oblasti reštaurovania, akvizičnej činnosti, výstavnej i kultúrno-výchovnej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti, modernizácie múzea, ktoré výrazne pomáhali inštitúcii napredovať.    

Pre vymenovanie všetkého vykonaného by sme potrebovali omnoho väčší priestor, kde čísiel a údajov by bolo omnoho viac a rozvinutých na mnohých riadkoch a stranách.

Tieto riadky preto ukončíme našim úprimným poďakovaním a veríme, že tvorivé sily a energia ju neopustia a zrealizuje všetko to, čo jej povinnosti a aktivity na čele múzea neumožnili.

Pani riaditeľka, PhDr. Oľga Bodorová, ĎAKUJEME!

Kolektív pracovníkov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

rozlúčka s riaditeľkou
rozlúčka s riaditeľkou - prípitok
dar v podobe hlineného hrnca, na bruchu hrnca je zobrazená budova múzea, v hrnci sú hlinené maky
rozlúčka
hello world!
Prejsť na
ostatné aktuality
1 2 3 10
Revitalizácia hlavného vstupu a
zriadenie návštevníckeho centra

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria

Partnerské inštitúcie

Novohradské múzeum a galéria Lučenec
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left