A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
Hé/Va:
zárva |
Ke-Szo:
9:00 - 17:00
A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai
2022.9.8. - 2023.3.31.
A kiállítás kurátora:
RNDr. Ján Aláč – PhDr. Alexander Botoš – RNDr. Monika Gálffyová – PhDr. Éva Kerényi, PhD. – Mgr. Angelika Kolár – Mgr. Iveta Krnáčová – Mgr. Ľudmila Pulišová
hello world!

A Gömör-Kishonti Múzeum 2022-ben ünnepli alapításának 140. évfordulóját. Jelentős jubileuma alkalmából A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai címen új kiállítást szervezett a látogatók számára. A kiállítás a Besztercebányai Önkormányzati Kerület anyagi támogatása mellett valósul meg, s 2023. március 31-ig látogatható.

A múzeum alapításának 140. évfordulója alkalmából A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai című tárlat képében olyan kiállítással készültünk, amelyen az egyes gyűjteményalapokba nagyjából az elmúlt egy évtizedben bekerült gyűjteményi tárgyakat mutatjuk meg a látogatóknak. A tárlaton számos olyan tárggyal is találkozhatnak a látogatók, amelyek legelőször kerülnek kiállításra a múzeum történetében.

A kiállításon továbbá bemutatják azokat a gyűjteményi tárgyakat, amelyek restauráláson és állagmegóvási beavatkozásokon estek át. Bemutatásra kerülnek azok a tárgyak is, amelyek fizikai állapota igencsak kedvezőtlen és nyugtalanító volt, fokozatos pusztulás fenyegette őket, végül azonban a restaurátorok és konzervátorok megalapozott beavatkozásának köszönhetően esélyt kaptak egy „második életre”, és az egyes gyűjtemény alapok gyöngyszemeivé váltak.

A jubileumi kiállítás részét képezi még a múzeum udvarán elhelyezett ún. POP-UP- kiállítás, mely az intézmény történetéről, az egyes gyűjteményi alapok kialakulásáról és profilozódásáról ad átfogó képet.

A Gömör-Kishonti Múzeum alapjait 1882. szeptember 3-án rakták le, amikor a mai Tompa Mihály téren álló egykori tüzérségi laktanya épületében a rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium biológiaprofesszorának (és a későbbi múzeum első igazgatójának), Fábry Jánosnak (1830-1907) szervezésében megnyitotta kapuit Gömör megye művészeti és régészeti kiállítása. Ez a kiállítás alapozta tehát meg a későbbi Gömörmegyei Múzeumot, mely a mai Szlovákia területének első megyei múzeuma volt és összességében az 5. legrégebbi múzeumaként tartható számon. Az intézmény megalakulásától fogva egészen napjainkig a Gömör-Kishont természeti és kulturális örökségét dokumentáló és őrző regionális, megyei múzeumként működik, mely napjainkban immáron 106 000 gyűjteményi tárgyat foglal magába.

A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2022. szeptember 8-án (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel kerül sor, melynek keretében kísérőprogramként bemutatkozik az Ensemble Thesaurus Musicum névre hallgató, történelmi zenét játszó együttes, továbbá sor kerül a kiállítás kurátori tárlatvezetésére és az alapítás 140. évfordulója alkalmából egy ünnepélyes díjátadóra is. A Gömör-Kishonti Múzeum 140 éves történetét az intézmény igazgatója, PhDr. Oľga Bodorová mutatja be a közönségnek. A megnyitóra a belépés ingyenes.

A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai című kiállítás az egyes gyűjteményalapok tükrében több, egymástól jól elkülöníthető részlegre osztható. A természettudományi szekcióban ritka és értékes ajnácskői zafírok kerülnek kiállításra. A látogatók szépen fejlett kalcit-, dolomit-, magnezit-, gránát- és egyéb ásványi anyagok mintáit is megcsodálhatják, akárcsak egyes gerincesek – egész pontosan madarak – dermoplasztikus preparátumait is.

A régészeti részlegben a rimaszombati Mikszáth Kálmán utca valamikori kútjában fellelt régészeti leletek, azaz újkori kerámia tárgyak kerülnek kiállításra, valamint az egykori Serke-Kapla várából előkerült, Szent Borbálát ábrázoló középkori kályhacsempék is. Igazán figyelemre méltó leletnek számít az egykori gombaszögi pálos kolostor feltárása során előkerült festett, áldásosztó kezet ábrázoló, egyedülálló középkori zárókő is.

A történelmi gyűjteményalap keretében olyan tárgyak kerülnek bemutatásra, melyeknek restaurálását vagy éppen beszerzését a Besztercebányai Önkormányzati Kerület pénzügyi alapjainak felhasználásával a Művészettámogatási Alap finanszírozta és a régió jeles személyiségeihez (történelmi alakok, művészek, a környék szülöttei) kötődenek. A látogatók megtekinthetnek egy különleges, az optikai illúzión alapuló festményt is, mely Massaryk, Beneš és Štefánik portréit tartalmazza, valamint Heine betiltott, a terezíni koncentrációs táborból származó könyveit, a 18. századból való, ún. Magyar típusú, bőrből készült lovas nyerget, a szobrász Ferenczy István klasszicista ágyát, avagy éppen egy 19. századi, aranyozott, neorokokó falitükröt is, mely az osgyáni kastélyban élt Luzénszky családhoz tartozott.

A kiállítás néprajzi gyűjteményében legfrissebben begyűjtött műtárgyakként a rozsnyói kőedény-manufaktúra termékei és a Szuha-völgyből származó népi fazekastermékek kerülnek bemutatásra. A tárlaton egy nagyméretű, fából készült cimbalom is megcsodálható, amelyet a Művészettámogatási Alap anyagi finanszírozása mellett Ján Valovič szeredi restaurátor újított fel.

A kiállítás művészettörténeti részlegében a császári és királyi párt (I. Ferenc József és felesége) ábrázoló nagyméretű portrék dominálnak, melyek a Művészettámogatási Alap finanszírozása jóvoltából kerültek felújításra. Az Erzsébet királynét (Sisi) ábrázoló portré Spányik Kornél, míg az I. Ferenc József császárt ábrázoló kép Ábrányi Lajos munkája.

A kiállításon QR kódokat is láthatnak, amelyek bővebb információkat tartalmaznak az egyes tárgyakról.

A kiállításon bemutatásra kerülnek az intézmény olyan, kevésbé ismert szakmai tevékenységei és gyűjteményalapjai is, mint például a levéltár, fényképarchívum, valamint a gyűjteménykezelési dokumentáció. A tárlat részét képezi a rőcei Peter Ferdinandy történelmi búvárfelszerelés-gyűjteménye is. Eme gyűjteményért 2016-ban az intézmény megkapta a Műemlékek és Múzeumok díját.

A kiállításon bemutatásra kerülnek azok a gyűjteményi tárgyak is, amelyekkel a múzeum egyes gyűjteményalapjai a legutóbbi egy évtizedben gyarapodtak, és melyek bizonyítékai annak a gyűjtőtevékenységnek, melynek keretében a múzeum immáron 140 éve őrködik Gömör-Kishont gazdag kulturális és természeti öröksége fölött.

Fényképek a kiállítás megnyitójáról

1 2 3 43
chevron-left