A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
Hé/Va:
zárva |
Ke-Szo:
9:00 - 17:00
A hónap műtárgya – 2023 júniusa - Két restaurált történelmi könyv
2023.06.01-2023.06.30
A kiállítás kurátora:
Mgr. Iveta Krnáčová
hello world!

A hónap műtárgyát ezúttal két, a múzeum könyvtárának tulajdonába tartozó, nemrégiben restaurált történelmi nyomtatvány adja, melyek restaurálását a Művészettámogatási Alap biztosította. A köteteket a múzeum kiállítótermében tekinthetik meg 2023. június 1-je és június 30-a között.

          A Gömör-Kishonti Múzeum könyvtára idén júniusban újabb két, nemrégiben restaurált történelmi könyvnyomtatványt mutat be az érdeklődőknek. Az első egy napjainkban már szokatlannak mondható könyv: Berlinischer Briefsteller für das gemeine Leben. Zum Gebrauch für deutsche Schulen und für jeden, der in der Briefftellerei Unterricht verlangt und bedarf. (Az írásos kommunikáció berlini kézikönyve a mindennapi élethez. Használható német iskolákban és mindenki számára, aki szeretne vagy akinek szükséges megtanulnia helyesen levelet írni). A könyv 1786-ban Berlinben jelent meg, német nyelven, a német gótikus írás betűinek felhasználásával, s szerzője Heinrich Bolte (1750-1817) német pap volt. Terjedelmes, 416 oldalas munkája az elméleti részen kívül  gyakorlati részt is tartalmaz, mégpedig különböző típusú levelezések példakénti bemutatását. A múltban nagy hangsúlyt fektettek a stilisztikára és a levélírás módjaira. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Bolte levélírást oktató könyvét a 18. és 19. század fordulóján többször is kibővítették és újrakiadták.

         A hónap műtárgya program keretében kiállításra kerül még egy 1621-ből származó történelmi könyvnyomtatvány is: Marcelli Palingenii Stellati Poetae doctissimi, Zodiacus vitae: hoc est, De Hominis vita, studio ac moribus optime instituendis, Libri XII. (A legtanultabb költő Marcelli Palingenii Stellati: élet, filozófia, költészet, keresztény polémia...12 könyvben). Az immáron restaurált művet Bázelben adták ki, 78 évvel a szerző halála után. A 13 x 7,5 cm-es méretekkel rendelkező karcsú könyvecske meglepően és meglehetősen terjedelmes. Latinul íródott, 342 oldalon. Szerzője a híres 16. századi olasz író, Marcellus Palingenius Stellatus (1500-1543), aki Pietro Angelo Manzoli írói álnéven is ismert.

        A kiállított könyvekben nem olvashatók kézzel vagy egyéb módon írott bejegyzések, melyekből sejthető lenne, kik is voltak tulajdonosai. Noha különböző évszázadokból származnak, hasonló sors érte utól őket: a könyvkötés felső részében mutatkozó  deficit, mely pedig elporladás eredménye. A folyamatot beázás idézte elő, mikor is víz került a könyv lapjai közé s a kötetet nedves helyen tárolták. Az anyag leépülésének folyamata akkor tetőződött, mikor felütötte fejét a penész és a papír rothadása is. Mindezeken túl Palingenius könyvét az elmúlt évszázadokban a szú is sűrűn „lapozgatta.“ A hiányzó részeket pótolni kellett és szükség volt a kötetek komplex és szakértői restaurálására is. E munkafolyamatokat 2022 és 2023-ban Mgr. art. Štefan Kocka, a Szlovák Köztársaság restaurátori Kamarájának tagja végezte.

         A restaurált kötetek a hozzájuk tartozó szakmai dokumentációval 2023. június 1. és 30. között a múzeum helyiségeiben kerülnek kiállításra, ezt követően pedig visszakerülnek a múzeum történeti könyvgyűjteményébe, ahol hozzáférhetőek lesznek minden kedves érdeklődő számára.

A történelmi nyomtatványok restaurálását közforrásokból a Művészettámogatási Alap finanszírozta, mely a projekt fő partnere is egyben.

chevron-left