A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
Hé:
zárva |
Ke-Pé:
9:00 - 18:00 |
Szo-Va:
10:00 - 18:00
A hónap műtárgya - Jozeffy Pál, evangélikus lelkész és szuperintendáns (1775-1848) valamint feleségének portréi
2021.12.1. - 2022.1.31.
A kiállítás kurátora:
Mgr. Angelika Kolár
hello world!

A hónap műtárgya ezúttal a Jozeffy Pál evangélikus lelkészt és szuperintendánst valamint feleségét ábrázoló, 1843-ból származó portrépár. A festmények Kraudy névjeggyel lettek ellátva, ebből arra következtetünk, hogy szerzőjük Kraudy József (1806-1876) festőművész volt, ennek bizonyítása azonban további kutatómunkát igényel. Az alkotások 2019 és 2020 között teljeskörű restauráción estek át, mely Mgr. Andrea Ševčíková munkáját dícséri, s mely renováció a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat anyagi támogatása mellett valósult meg. A portrék regionális történelmünk és a gömör-kishonti evangélikus egyháztörténet fontos dokumentumai, valamint a 19. század felére jellemző portréfestészet minőségi példái.

Jozeffy (Jozefák) Pál a Gömör-Kishonti Evangélikus Egyház kimagasló alakja volt. 1775-ben Verbószon látta meg a napvilágot földműves szülők gyermekeként. Apja Jozefák István, anyja Vaculová Barbara voltak. Alapfokú tanulmányait szülőfalujában végezte, majd 1788 és 1793 között a pozsonyi Evangélikus líceum diákja lett. Tanulmányai befejezte után 1794-1795 között Darvas Ferenc királyi hivatalnok gyermekeinek házi tanítója és nevelője volt. Pozsonyban, Jénában, Wittenbergben, Halléban és Lipcsében teológiát hallgatott. 1798 és 1801 között evangélikus káplánként tevékenykedett Szarvason, ezzel egyidőben pedig Samuel Tešedík Gazdasági Intézetében a gazdasági tudományok professzora volt. Szarvasról való távozta után is fenntartotta a Tešedíkkel és intézete munkatársaival való baráti kapcsolatokat, felesége pedig Tešedík nevelt lánya lett.

1801-tól Aszódon, 1808-tól Cinkotán, 1820-tól haláláig pedig Tiszolcon látta el lelkészi feladatait. E tevékenysége mellett figyelmet fordított a népművelésre is, valamint meghonosította néhány új növény és gyümölcs termesztését, terjesztve az ésszerű gazdálkodással kapcsolatos ismereteket is. Támogatta a tiszolci pénzügyi támogatást nyújtó egylet létrejöttét, miként a lakosság széleskörű művelődését is és ösztönözte a vasárnapi iskolák alapítását, melyek a felnőttek oktatását szolgálták volna. E célból vezette be az evangélikus egyházi iskolákban a 6 éves iskolalátogatást. 1823-ban Késmárkon a körzeti egyházi gyülekezet összejövetele alkalmával a Tiszamelléki Egyházmegye szuperintendánsává választották, mely funkciót 25 évig töltötte be. Feladatai közé tartozott a szlovákok lakta városok és községek, valamint a mai Észak-Magyarország településeinek szolgálata is. Tiszolci működése idején új templomot és iskolát is építtetett. Az 1841 és 1843 közötti években az evangélikus egyház egyetemes és kerületi összejövetelein szembeszállt a nemesi és világi személyek, köztük Zai és Kossuth nevével fémjelzett magyarizációs törekvésekkel. 1842-ben élére állt annak az evangélikus követségnek, mely a bécsi udvar, közelebbről az uralkodó figyelmét kívánta felhívni a magyar nyelv templomokban és iskolákban történő bevezetésére. Jozeffy széleskörű tevékenysége kiegészítéseként több prédikáció és pásztori levél szerzője is volt. 1848-ban Tiszolcon hunyt el.

Ismert egy Jozeffyről készült portré, melyet halála után Jozef Božetech Klemens készített róla. A Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében található, fentebb említett, Kraudynak tulajdonított Jozeffy-portré azonban azért is értékes és különleges, mert még élete és tiszolci szolgálata idején, 1843-ban készítették róla, s a szélesebb közönség előtt máig ismeretlen. A páros festmény másik darabja Jozeffy feleségét jeleníti meg. A festményen ábrázolt hölgy személyéről jelenleg csak nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. Zipcer Eufrozinának hívták, s Jozeffy a Szarvasról való távozása után vette feleségül. Regionális történelmünk szempontjából érdekes adalék az is, hogy Eufrozina a jeles író és nemzetébresztő, a tiszolci Štefan Marko Daxner (1822-1891) keresztanyja volt.

A turizmus világnapja

2022. szeptember 27-én (kedden), a Turizmus Világnapja alkalmából a Gömör-Kishonti Múzeum 9:00 és 18:00 óra között ingyenes belépést biztosít látogatói számára az intézmény kiállítótermeibe. A múzeumlátogatás mellett tematikus program is vár a gyermekes családokra és a múzeum iránt érdeklődő nagyközönségre.

A turizmus világnapja keretében rendezett programot 15:00 órai kezdettel nyitjuk meg Oľga Bodorová, a Gömör-Kishonti Múzeum és Jaroslav Hric, a Gemer Regionális Turisztikai Szervezet igazgatójának beszédével.

A gyermekes családok idegenvezetéssel egybekötött sétakocsikázáson vehetnek részt Rimaszombat történelmi utcáin. A múzeum idegenvezetői korabeli viseletben mutatják be a város gazdag múltját és a történelmi épületekkel kapcsolatos érdekességeket. Az út a Gömör-Kishonti Múzeum parkolójából indul, majd a Tompa Mihály téren és a Szlovák Nemzeti Felkelés utcán keresztül egészen a Fő térig vezet, onnan pedig vissza kiindulási helyére. A kocsik 30 percenként indulnak. Az utolsó, prémium körútra 18:00 órai kezdettel kerül sor a múzeum igazgatója, Oľga Bodorová társaságában. A lovaskocsi befogadóképessége limitált, ezért szükséges, hogy a programon való részvételi szándékukat előre jelezzék. Helyet az alábbi e-mail címen foglalhatnak: marekova@gmmuzeum.sk. A sétakocsikázást Jozef Krupa szervezésében a Megi rancs (Ranč Megi, Poltár-Prievrana) biztosítja.

15:30 órai kezdettel sor kerül az „Századokon átívelő utak“ című előadásra. A múzeum idegenvezetője, Elena Lindisová az 1880-as években, a kulturális élményekért és a történelmi emlékek felkeresése érdekében tett utazások sorát helyezi párhuzamba Gömör-Kishont lakóinak napjainkban tett utazásaival. Előadására épít aztán a Gemer Regionális Turisztikai Szervezet 16:00 órától kezdődő műsora, melynek keretében lebilincselő videókon keresztül mutatja be a régió aktuális, turisztikailag izgalmas és népszerű látványosságait.

A rendezvény a GEMER Regionális Turisztikai Szervezettel együttműködésben és a Besztercebányai Önkormányzati Kerület anyagi támogatása mellett valósul meg.

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 1979-es döntése alapján a Turizmus Világnapjává szeptember 27-ét tették meg. Ezen a napon, legalábbis szimbolikusan végéhez ér az északi félteke fő turistaszezonja, s kezdetét veszi a déli féltekén.

A Gömör-Kishonti Múzeum fő turisztikai szezonját 2022. szeptember 30-án (pénteken) zárja. Ezt az időpontot követően (október 1-jétől) változik a múzeum nyitvatartása is: a keddtől péntekig tartó időszakban 9:00-tól 17:00 óráig, míg hétvégenként 13:00-tól 17:00 óráig lesz látogatható az intézmény.

Volt egyszer egy múzeum...

2022. szeptember 29-én (csütörtökön) a Gömör-Kishonti Múzeum szervezésében sor kerül az intézmény alapításának 140. évfordulójára készített A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai című kiállítás és a múzeum udvarán helyet kapott Pop-Up kiállítás köré szőtt Volt egyszer egy múzeum... című különleges tárlatvezetésre. A tárlatvezetés elsősorban a múzeum történetére fókuszál, s részét képezi majd a múzeum történelmi gyűjteményalapjában elhelyezett olyan új gyűjteményi tárgyak bemutatása is, amelyek helyet kaptak a jubileumi kiállításon. A rendezvényre 16:00 órai kezdettel a múzeum udvarán és helyiségeiben, Kerényi Éva kíséretében kerül sor. Belépő: 2 euró.

A Gömör-Kishonti Múzeum 2022-ben ünnepli alapításának 140. évfordulóját. E jeles jubileuma alkalmából A Gömör-Kishonti Múzeum legújabb és restaurált műtárgyai címmel kiállítást szervezett látogatói számára, melyen az elmúlt egy évtizedben adományozás, vásárlás vagy kutatások és feltárások keretében a múzeumba került avagy az elmúlt 10 évben restauráláson átesett tárgyak kerülnek bemutatásra. A kiállítás részét képezi a múzeum udvarán elhelyezett Pop-Up kiállítás is, mely a jubiláló intézmény történetéről, s az egyes gyűjteményalapok kialakulásáról és profilozódásáról nyújt érdekes beszámolót.

A jubileumi kiállítás teljes időtartama alatt a kiállítás kísérő programjaiként az egyes gyűjteményalapok kurátorai által megtartott tárlatvezetések informálják majd a múzeum iránt érdeklődőket. A rendezvények célja túlmutat azon, hogy a hallgatóság csupán passzív információbefogadó legyen, célja ugyanis a  fontos tényekre, összefüggésekre való rámutatás, s ezzel a hallgatóság és látogatóközönség mintegy aktivizálása, hogy a kiállítás tartalmát a kiállítás keretein túli szélesebb összefüggésekben szemléljék.

Az előadássorozat szeptember 29-én 16:00 órai kezdettel veszi kezdetét a múzeum történetéről és az intézmény történelmi gyűjteményalapjáról szóló előadással, mely külön hangsúlyt fektet majd a jubileumi kiállítás keretében bemutatott legújabb és nemrégiben restaurált műtárgyakra is. A tárlatvezetés a múzeum udvarán fölállított rendhagyó Pop-Up kiállítás bemutatásával indul, majd az intézmény falain belül, az egyes kiállítóhelyiségekben folytatódik. A hallgatóság eközben tudomást szerezhet a múzeum létrejöttének történetéről, megismerkedhet az alapítók neveivel, megtudhatja, hogyan alakult és formálódott az intézmény a történelmi események sodrában és hogyan épültek ki a múzeum egyes gyűjteményalapjai. A történelmi gyűjteményből a Művészettámogatási Alap finanszírozásával megszerzett, illetve a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat célirányos alapjaiból restaurált vagy vásárolt gyűjteményi tárgyak, valamint a térség fontos személyiségeihez (történelmi alakok, művészek, a térség híres szülöttei) kapcsolódó személyes tárgyak kerülnek kiállításra. A látogatók egyebek mellett megtekinthetnek egy optikai illúzión alapuló, Masaryk, Beneš és Štefánik portréival ellátott képet, Heine betiltott, a terezíni koncentrációs táborból származó könyveit, egy 18. századi, ún. magyar típusú bőr lovaglónyerget, Ferenczy István szobrász klasszicista ágyát, vagy éppen az osgyáni Luzénszky család birtokából származó aranyozott, neorokokó tükröt is, a 19. század végéről.

A tárlat a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat anyagi támogatása mellett valósul meg.

1 2 3 15
chevron-left