A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
Hé/Va:
zárva |
Ke-Szo:
9:00 - 17:00
A hónap műtárgya – október 2022 - A RIMASZOMBATI Š. M. DAXNER UTCA 34 – 36. SZÁM ALATT FELLELT BRONZKORI HAMVASZTÁSOS TEMETKEZŐHELY URNÁI
2022.10.01. - 2022.10.30.
A kiállítás kurátora:
PhDr. Alexander Botoš
hello world!

2016-ban a Csillagház névre hallgató kongresszusi központ építése során a Š. M. Daxner utca 36. szám alatt egy bronzkori, hamvasztásos temetőt fedeztek fel. A régészeti kutatást L. Luštíková, a Szlovák Nemzeti Akadémia Régészeti Intézetének munkatársa vezette. A leendő kongresszusi központ helyén 53 bronzkori sírt fedezett fel.

2019-ben sor került a Š. M. Daxner utca 34. szám alatt álló polgári ház egyházi általános iskolává alakítására. Az épület e munkálatok során egy újabb épületszárnnyal bővült. Az épület alapozási munkálatai során egy mentőrégészeti kutatásra is sor került, melynek keretében 18 hamvasztásos sírt tártak fel.

Ugyanebben az évben a Csillagház (Š. M. Daxner u. 36.) már meglévő épületét fedett terasszal egészítették ki. A terasz alapjainak ásása közben további 7 bronzkori síregység került elő. Eddig összesen 78 hamvasztásos sírt tártak fel (2016-ban L. Luštíková, a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai Régészeti Intézetének munkatársa 53-at, míg 2019-ben Alexander Botoš további 25-öt).

A sírok tartalmát leggyakrabban egy-egy urna adta (az emberi hamvakat tároló edény) amely legtöbb esetben egy amfórát jelentett, egyszerű vagy profilozott tálkával. Az egykori bronzipar termékei viszonylag kis számban fordultak csak elő az egyes sírokban. Bronz karkötők és tűk töredékeit is felfedezték itt.

A Š. M. Daxner utca 34 és 36. szám alatt feltárt síregységeket kronológiailag a pilinyi kultúra legkorábbi és korai időszakába datálhatjuk.

A kutatás jelenlegi állásának fényében a temetkezési hely pontos kiterjedése nem ismert. Feltételezzük, hogy a Š. M. Daxner utca 34 és 36. szám alatt fellelt síregységekkel a temető északi-északkeleti szegélye került feltárásra, miközben a további síregységek elsősorban a viszgált területtől keleti-délkeleti irányban elterülő háztömbön belüli telkeken (kertekben) feltételezhetők.

A pilinyi és kiétei kultúrák nekropoliszainak eddigi ismerete alapján joggal feltételezhetjük, hogy egy olyan jelentőségű településhez, mint amilyen a fiatalabb és késő bronzkorban Rimaszombat város területe volt, egy olyan temetőnek is tartoznia kellett, ahol több száz vagy akár több ezer elhunyt hamvait is elhelyezhették. Kérdéses azonban, hogy ebből a temetőből mi és mennyi maradt ránk napjainkig, hiszen az a város sűrűn beépített részén található.

1 2 3 42
chevron-left