A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
Hé/Va:
zárva |
Ke-Szo:
9:00 - 17:00
Amerikától Japánig. Híres utazók, egzotikus tárgyak.
2023.03.09.
A kiállítás kurátora:
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
hello world!

Helyszín és időpont: 2023. március 9, 16.00 óra, a múzeum kiállitóterme

A Gömör-Kishonti Múzeum 2022-ben jelentette meg Amerikától Japánig. Híres utazók, egzotikus tárgyak c. legújabb katalógusát a KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően.

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében - hála az intézmény 1882. évi alapításának - egész pontosan 465 darab műtárgy található az Európán kívüli, ún. egzotikus területekről. Az előző generáció muzeológusai a 19. század második felében és a századfordulón, a korszellem divatjának megfelelően, nem csupán a régió, Gömör-Kishont vár-megye, vagy a korabeli Magyarország területén fellelhető és arra jellemző tárgyak gyűjtésére összpontosítottak, hanem a vármegye területére „beérkezett”, becses egzotikumnak és kuriózumnak számító, ritka értékes tárgyak dokumentálására is. Jelen katalógus a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében található 36 olyan különféle egzotikus műtárgy bemutatására törekszik, melyek a vizsgált, mintegy száz évet felölelő tárgyidőszakból (1850 - 1950), maradtak fenn az utókornak. Az Amerikától Óceániáig széles területi skálát bemutató  ritka,  értékes  relikviák ajándékozójának neve kevésbé ismert előttünk, sőt többségük kiléte ismeretlen, mégis minden egyes tárgy a 19-20. században élt gömöri nagypolgárok és nemesek utazási szokásairól és kozmopolita világlátásáról árulkodik. Az arisztokrata gróf Andrássy Manó a Távol-keleti útjaival a főúri nemesség jellegzetes  kalandvágyó  életmódját  prezentálja. A modern nagypolgár  Munkácsi Süteő István ügyvéd a korabeli tehetősebb értelmiségnek, valamint a 19. és 20. század fordulóján divatját élt turizmusnak és utazási vágynak a jelképe. Maróthy Margit színművésznő a misztikus keleti vallásfilozófiába való menekülést testesíti meg. Gedeon Tihamér vegyészmérnök pedig a tudományos kutatás céljából tett egzotikus utak képviselőjeként jelenik meg.

A kétnyelvű szlovák-magyar katalógust a szerző - Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum történésze - mutatja be. A kötet a helyszínen megvásárolható, ára 4 euró. Az előadás nyelve szlovák és magyar.

Fényképek az eseményről

katalóg Od Ameriky po Japonsko
návštevníci podujatia
návštevníci podujatia
vľavo historička múzea Éva Kerényi, vpravo dokumentáror múzea Igor Kerepesi
autogramiáda
1 2 3 42
chevron-left