A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Hé:
zárva |
Ke-Va:
9:00 - 17:00
Amerikától Japánig. Híres utazók, egzotikus tárgyak.
2023.03.09.
A kiállítás kurátora:
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
hello world!

Helyszín és időpont: 2023. március 9, 16.00 óra, a múzeum kiállitóterme

A Gömör-Kishonti Múzeum 2022-ben jelentette meg Amerikától Japánig. Híres utazók, egzotikus tárgyak c. legújabb katalógusát a KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap támogatásának köszönhetően.

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében - hála az intézmény 1882. évi alapításának - egész pontosan 465 darab műtárgy található az Európán kívüli, ún. egzotikus területekről. Az előző generáció muzeológusai a 19. század második felében és a századfordulón, a korszellem divatjának megfelelően, nem csupán a régió, Gömör-Kishont vár-megye, vagy a korabeli Magyarország területén fellelhető és arra jellemző tárgyak gyűjtésére összpontosítottak, hanem a vármegye területére „beérkezett”, becses egzotikumnak és kuriózumnak számító, ritka értékes tárgyak dokumentálására is. Jelen katalógus a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében található 36 olyan különféle egzotikus műtárgy bemutatására törekszik, melyek a vizsgált, mintegy száz évet felölelő tárgyidőszakból (1850 - 1950), maradtak fenn az utókornak. Az Amerikától Óceániáig széles területi skálát bemutató  ritka,  értékes  relikviák ajándékozójának neve kevésbé ismert előttünk, sőt többségük kiléte ismeretlen, mégis minden egyes tárgy a 19-20. században élt gömöri nagypolgárok és nemesek utazási szokásairól és kozmopolita világlátásáról árulkodik. Az arisztokrata gróf Andrássy Manó a Távol-keleti útjaival a főúri nemesség jellegzetes  kalandvágyó  életmódját  prezentálja. A modern nagypolgár  Munkácsi Süteő István ügyvéd a korabeli tehetősebb értelmiségnek, valamint a 19. és 20. század fordulóján divatját élt turizmusnak és utazási vágynak a jelképe. Maróthy Margit színművésznő a misztikus keleti vallásfilozófiába való menekülést testesíti meg. Gedeon Tihamér vegyészmérnök pedig a tudományos kutatás céljából tett egzotikus utak képviselőjeként jelenik meg.

A kétnyelvű szlovák-magyar katalógust a szerző - Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum történésze - mutatja be. A kötet a helyszínen megvásárolható, ára 4 euró. Az előadás nyelve szlovák és magyar.

Fényképek az eseményről

katalóg Od Ameriky po Japonsko
návštevníci podujatia
návštevníci podujatia
vľavo historička múzea Éva Kerényi, vpravo dokumentáror múzea Igor Kerepesi
autogramiáda

Társ intézmények

Novohradské múzeum a galéria Lučenec
©2021-2024 | Készítette
Prognessa
chevron-left