A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina

9. 6. - 30. 9. 2022
Kurátor/ka výstavy:
Správa CHKO Cerová vrchovina
plagát k výstave 70. výročie Prírodnej rezervácie Kurinecká dubina
Trvanie výstavy je predĺžené do 30. septembra 2022.

Zásluhou lesníka a fytogeografa Ing. Tibora Blattného, ktorý pôsobil aj v Rimavskej Sobote, bola v roku 1952 vyhlásená Štátna prírodná rezervácia Kurinec. Je najstarším chráneným územím  v súčasnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina a vyhlásená bola v období ešte pred prvým zákonom o ochrane prírody (r. 1955), kedy ochrana prírody spadala pod Slovenský pamiatkový ústav. „Pôvodne bolo územie vyhlásené za chránené z dôvodu ochrany hniezdisk krakle belasej. Tie však na území zanikli a v súčasnosti je predmetom ochrany územia porast starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov.“, vysvetlila Veronika Rízová zo Správy CHKO Cerová vrchovina.

Fenoménom tohto územia sa stáva dožívanie starých dubov letných (Quercus robur L.) v rôznych štádiách. Priamo v prírodnej rezervácií sa nachádza približne 70 stromov, ktorých obvody dosahujú aj viac ako 500 cm a ich vek presahuje 200 rokov. Ďalších 21 pôvodných drevín s podobnými parametrami je lokalizovaných v príslušnom ochrannom pásme a okolí.

Kurinecká dubina si už dlhodobejšie vytvára prirodzene svoju dynamiku rozpadu a naväzuje na seba pestré spektrum skupín bezstavovcov a vtákov. V súčasnosti Mesto Rimavská Sobota spolupracuje so Správou CHKO Cerová vrchovina pri príprave podkladov k zriadeniu náučného chodníka, aby toto územie mohlo plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. 

Výstava predstaví toto jedinečné územie prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale aj trojrozmerných zbierkových predmetov – preparátov rôznych druhov hmyzu, vtákov a cicavcov.

Fotografie z výstavy

záber z výstavy - postery
záber z výstavy - preparáty zvierat
záber výstavy - preparáty zvierat
krakľa belasá
záber z výstavy - maketa stromu dub letný
záber z výstavy - poznávačka listov stromov Kurineckej dubiny
záber z výstavy - skladačky chrobákov, pracovné listy

Fotografie z vernisáže výstavy

vernisáž výstavy
vernisáž výstavy - vpravo riaditeľka múzea Oľga Bodorová, vpravo riaditeľka CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová
vernisáž výstavy
návštevníci počas prehliadky výstavy
návštevníci počas prehliadky výstavy
návštevníci počas prehliadky výstavy
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left