A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

ČAJORI ROMANI... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá

27.10.2022
Kurátor/ka výstavy:
-

27. októbra 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční podujatie Čajori romani... Kultúra rómskeho etnika v predmetoch ukrytá, ktoré sa viaže k výstave Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea.

plagát k podujatiu

Od 8. septembra 2022 je v priestoroch Gemersko-malohontského múzea sprístupnená výstava Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea venovaná 140. výročiu založenia múzea. Medzi prezentovanými zbierkami sú i predmety z fondu etnológia získané a zreštaurované za posledných 10 rokov.

V roku 2022 sa vo fonde etnológie nachádza 11 151 kusov zahŕňajúcich ľudové staviteľstvo a bývanie, ľudový odev, výrobu z dreva a prútia, nástroje a náradie súvisiace s  roľníctvom, pastierstvom, zbierky reprezentujúce jednotlivé remeslá typické pre Gemer-Malohont, ako baníctvo a železiarstvo, drevárstvo, brdárstvo, voštinárstvo, sklárstvo a hrnčiarstvo. Od 1. januára 1996 sa múzeum špecializuje na dokumentáciu rómskej kultúry a fond sa tak rozširuje i o zbierky reprezentujúce rómske etnikum.

I z toho dôvodu séria komentovaných prehliadok jednotlivých kurátorov fondov, viažucich sa k danej výstave, pokračuje rozprávaním o tom, čo robí v múzeu etnológ, čo sa deje s predmetmi po ich získaní do zbierkového fondu, a to s akcentom na artefakty  dokumentujúce kultúru Rómov. Prostredníctvom fotografického materiálu budú prezentované tiež výskumy v teréne, ktoré sú v mnohých prípadoch jedným z podkladov pri realizovaní výstav, či nadobúdaní nových zbierok. V priestore výstavy sa v celku venovanom etnológii návštevníci dozvedia príbehy, či udalosti viažuce sa k vystaveným zbierkovým predmetom, pričom v časti zameranej na rómsku kultúru je prezentovaný ženský a mužský odev olašských Rómov z lokality Ákosfalva v Rumunsku, s ktorým sa tiež spája zaujímavý príbeh ako sa dostal do zbierok múzea.

Fotografie z podujatia

hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left