A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

24. 11. 2022
Kurátor/ka výstavy:
-
plagát k podujatiu

Gemersko-malohontské múzeum si v roku 2022 pripomína 140. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravilo pre návštevníkov výstavu s názvom Najnovšie a zreštaurované zbierkové predmety Gemersko-malohontského múzea, na ktorej sú návštevníckej verejnosti predstavené zbierkové predmety nadobudnuté do jednotlivých zbierkových fondov približne v poslednom desaťročí. Na výstave sú vystavené mnohé zbierkové predmety  vôbec po prvý krát v histórii múzea.

Archeologické nálezy už od vzniku múzea v roku 1882 tvoria významnú súčasť zbierok múzea. Archeologické nálezy je možné nadobúdať len archeologickým výskumom alebo povrchovým zberom. Od roku 2008 archeológ múzea s odbornou spôsobilosťou PhDr. Alexander Botoš vykonal 74 archeologických výskumov. Z archeologických výskumov vykonaných v rokoch 2008 až 2021 sa rozšíril zbierkový fond archeológia o 2020 kusov zbierkových predmetov. 

Na výstave sú vystavené zbierkové predmety pochádzajúce z archeologických výskumov vykonaných Gemersko-malohontským múzeom. Pozornosť si zasluhujú nálezy novovekej keramiky objavené v roku 2009, počas archeologického výskumu zaniknutej studni  na ul. K. Mikszátha v Rimavskej Sobote, unikátne archeologické nálezy – hlinený  podstavec a štylizovaná antropomorfná plastika objavené v rokoch 2011 až 2016 počas výstavby rodinných domov na sídlisku pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej v Čerenčanoch. Vystavené sú aj nálezy novovekej keramiky a sklenených nádob objavených v roku 2011 počas archeologického výskumu na mieste bývalej mestskej tržnice. Prezentované sú aj nálezy stredovekých komorových kachlíc s vyobrazením sv. Barbory objavených v roku 2013 na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla. Pozornosť na výstave si okrem iného zasluhuje aj unikátny nález kamenného svorníka s figurálnou výzdobou objavený počas archeologického výskumu zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku v roku 2018 alebo nálezy funerálnej keramiky objavené na žiarovom pohrebisku  pilinskej kultúry v roku 2019 na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote.

Na  komentovanej prehliadke archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš porozpráva o všetkých týchto výnimočných archeologických nálezoch, ako aj o archeológií Gemera-Malohontu a návštevníci si zároveň môžu prehliadnuť aj výstavu Najnovšie a zreštaurované zbierkové predmety Gemersko-malohontského múzea.

Fotografie z podujatia

prednášajúci PhDr. Alexander Botoš archeológ múzea
návštevníci prednášky
návštevník pri rozhovore s archeológom múzea
návštevníci počas prehliadky archeologických nálezov vystavených na výstave
hello world!
1 2 3 50

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left