A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Lásky, básnici, redaktori – Gemerské a rimavskosobotské vzťahy Sándora Petőfiho

22.06.2023 o 16.30 hod
Kurátor/ka výstavy:
Katona Csaba

Prednáška o vzťahovom systéme básnika

22. júna 2023 (štvrtok) o 16.30 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční prednáška s názvom Lásky, básnici, redaktori – Gemerské a rimavskosobotské vzťahy Sándora Petőfiho. O rôznych typoch vzťahov významného romantického básnika porozpráva návštevníkom historik Štátneho archívu v Budapešti Csaba Katona. Prednáška sa viaže k výstave „Legendárne priateľstvá Petőfiho“, ktorá bola verejnosti sprístupnená 27. apríla 2023. Podujatie sa uskutoční v maďarskom jazyku.

Výstava Legendárne priateľstvá Petőfiho, ako súčasť reťazovej výstavy organizovanej v rámci podujatí k 200. výročiu narodenia významného maďarského básnika, poskytuje návštevníkom veľké množstvo zaujímavých informácií nielen o básnikovi, ale aj o jeho priateľských vzťahoch a samotnej dobe, v ktorej Sándor Petőfi žil a tvoril. Pre publikum túžiace po ďalších vedomostiach Gemersko-malohontské múzeum pozvalo historika Štátneho archívu v Budapešti, aby v súvislosti s danou výstavou prezradil návštevníkom ďalšie zaujímavé informácie.

Csaba Katona je historikom, ktorého oblasťou výskumu sú maďarské sociálne a kultúrne dejiny 19. a 20. storočia. Je autorom viacerých kníh a mnohých vedeckých a vedecko-populárnych článkov. V roku 1998 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Eötvösa Loránda v odbore história a od tohto roku až do roku 2011 pracoval v Maďarskom národnom archíve na rôznych pozíciách, pričom bol zodpovedným redaktorom Archívnej revue (Levéltári Szemle) a Archívneho vestníka (Levéltári Közlemények), členom výboru Zväzu maďarských archivárov a podpredseda Maďarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti. V rokoch 2011 až 2022 bol vedeckým spolupracovníkom Výskumného centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied a od roku 2013 aj komunikačným referentom Výskumného centra humanitných vied. Od roku 2022 pracuje v Štátnom archíve v Budapešti.

Csaba Katona sa vo svojej prednáške bude venovať rôznym typom vzťahov legendárneho maďarského básnika, ktorý počas svojej krátkej životnej dráhy dvakrát navštívil aj náš región, konkrétne aj Rimavskú Sobotu, dokonca jeden z jeho legendárnych priateľov, Mihály Tompa, sa v tomto meste narodil. Z prednášky sa môžeme dozvedieť, ako fungovali jeho priateľstvá, lásky alebo profesionálne, pracovné vzťahy s inými básnikmi, umelcami, redaktormi daného obdobia. Čaká nás zaujímavá cesta do minulosti s cieľom pochopiť nielen básnika, ale aj samotnú dobu.

plagát k prednáške
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left