A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

MÚZEUM AKO HO (NE)POZNÁŠ

11. 7. - 15. 7. 2022
Kurátor/ka výstavy:
-

Letné aktivity pre deti vo veku od 8 do 12 rokov

Termín: 11. - 15. júl 2022 od 8:00 do 15:00

Poplatok: 100€ / dieťa (v cene sú zahrnuté: animačné programy pre deti s lektormi, dozor, pracovné pomôcky, obed a pitný režim)

Termín prihlásenia dieťaťa je do 30. júna 2022 na e-mail: marekova@gmmuzeum.sk (kontaktná osoba Martina Oštrom Mareková, 047/5632741)

plagát k detským letným aktivitám

Programová skladba korešponduje so skladbou zbierkových fondov múzea a tiež s koncepciou stálej expozície. Počas každého dňa budú deti nahliadnu do zákulisia činnosti ľudí, ktorí pracujú v múzeu.  Zoznámi sa nielen s nimi osobne, ale aj s ich múzejnou prácou.

Prvý a druhý deň bude venovaný etnológii. S etnologičkou múzea budú deti spoznávať svet detí v minulosti - detský hry, hračky, ale aj aké domáce práce vykonávali. Naučia sa detskú ľudovú hru Helička a vyskúšajú si skákanie cez gumu. V tvorivej dielni si dievčatá vyrobia handričkovú bábiku a chlapci si vyrobia vŕbovú píšťalku. Vyrábať budú papierové zvieratká s kyjatickými motívmi a hlinené píšťalky.

V nasledujúci deň absolvujú deti tkáčsku dielňu s tkáčmi Ľubomírou Žilkovou a Martinom Felbabom z Kokavy nad Rimavicou. Spoznajú pradiarenské a tkáčske náradie, vyskúšajú si prácu s krosnami. Pomocou tkáčskych doštičiek si vyrobia tkaničku - náramok na ruku. Tiež budú pliesť švihadlo. V poobedňajších hodinách navštívia knižnicu múzea a depozitár plný historických kníh. Každé dieťa dostane špeciálny čitateľský preukaz, na ktorý si bude môcť vypožičať knihu a v študovni spoznávať jej obsah.

Na tretí deň sa deti stanú archeológmi. Na improvizovanom archeologickom nálezisku si vyskúšajú odkrývanie improvizovaných archeologických nálezov, vyhľadávanie, ako aj fotografickú a kresebnú dokumentáciu archeologických nálezov a situácii. Vyskúšajú si aj vyhľadávanie archeologických nálezov pomocou detektoru kovov. Vyhľadávané budú epoxidové repliky bronzových záveskov. S konzervátorkou si vyskúšajú  ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukciu keramických archeologických nálezov. Záver dňa bude venovaný dokumentárnym filmov z cyklu Stopy dávnej minulosti.

Štvrtý deň bude venovaný histórii. S historičkou múzea budú spoznávať predmety dávnej minulosti. V tvorivej dielni sa zahrajú na krajčírov a zhotovia si záložku do knihy inšpirovanú tradičnými ornamentmi z maďarských odevov regiónov Kalocsa, Matyó, Kalotaszeg, Torockó a Barkó. S riaditeľkou múzea navštívia Námestie M. Tompu a Hlavné námestie Rimavskej Soboty.

Prírodnými vedami sa uzavrie pestrá paleta múzejných činností. Deti spoznajú prácu biologičky v múzeu - získavanie zbierkových predmetov a ich evidencia, práca v teréne či príprava výstav. V kvíze Malý prírodovedec budú deti riešiť úlohy na spoznávanie rôznych druhov živočíchov a rastlín s pomocou pomôcok na určovanie – lupy, ďalekohľadu, určovacích kľúčov. V tvorivej dielni si vyhotovia vlastný odliatok stopy živočícha.

Fotografie z podujatia

deti počas letných aktivít v múzeu
deti sa učia ľudové detské hry
deti počas letných aktivít v múzeu
rezbárska dielňa
deti počas letných aktivít v múzeu
deti počas letných aktivít v múzeu
tkanie na krosnách
deti počas letných aktivít v múzeu
výroba švihadla
deti počas letných aktivít v múzeu
tkanie na krosienkach - výroba šnúrky (tkaničky) na ruku
návšteva knižnice Gemersko-malohontského múzea
deti si vyskúšali písať na starom písacom stroji
deti počas letných aktivít v múzeu
výroba záložky do knihy
prehliadka mesta Rimavská Sobota
deti počas letných aktivít v múzeu
deti si vyskúšali prácu konzervátora
deti počas letných aktivít v múzeu
deti sa zahrali na archeológa
deti počas letných aktivít v múzeu
práca s detektorom kovov
deti počas letných aktivít v múzeu
deti si vyskúšali prácu biológa v teréne
deti počas letných aktivít v múzeu
deti si odliali stopy zvierat
deti počas letných aktivít v múzeu
na záver malý darček z múzea
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left