A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky.

9. 3. 2023
Kurátor/ka výstavy:
PhDr. Éva Kerényi, PhD.

9. marca 2023 o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční prezentácia katalógu Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky. Katalóg vydalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 2022 z verejných zdrojov KULTMINOR - Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dvojjazyčný slovensko-maďarský katalóg verejnosti predstaví autorka – Éva Kerényi, historička Gemersko-malohontského múzea. Súčasťou prezentácie bude aj predaj katalógu, ktorého cena je 4 eurá. Podujatie sa uskutoční v slovenskom a maďarskom jazyku.

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa aj vďaka založeniu múzea v roku 1882 nachádza súbor 465 zbierkových predmetov pochádzajúci z mimoeurópskych, tzv. exotických oblastí. Cestovatelia, zberatelia a múzejníci generácií druhej polovice 19. storočia a prelomu 19. a 20. storočia sa podľa trendov danej doby zamerali nielen na zbieranie predmetov nájdených a typických pre Gemer-Malohont, Uhorsko, alebo neskôr Československo, ale aj na dokumentáciu zaujímavých predmetov, ktoré sa dostali do regiónu predovšetkým z dôvodu ich vzácnosti a exotickosti. Tento katalóg sa zameriava na prezentáciu 36 rôznych exotických zbierkových predmetov zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktoré pochádzajú z obdobia rokov 1850 až 1950. Tieto vzácne a cenné zbierky pokrývajú široké spektrum územia od Severnej a Južnej Ameriky, cez Afriku, Áziu až po Oceániu. Aj keď nepoznáme mená darcov všetkých zbierkových predmetov a identita väčšiny z nich je neznáma, mnohé predmety odhaľujú cestovateľské zvyky a kozmopolitný pohľad gemersko-malohontskej aristokracie a mešťanov 19. a 20. storočia.

Gróf Emanuel Andráši (Andrássy Manó) svojimi cestami do Ďalekého východu reprezentuje cestovateľa, pre ktorého je charakteristický dobrodružný životný štýl šľachtica. Veľkostatkár István Süteő Munkácsi, ako právnik a statkár reprezentuje túžbu po turistike a cestovaní, ktoré boli v móde na prelome 19. a 20. storočia. Herečka Margita Maróthy-Gömöry stelesňuje únik do mystickej východnej náboženskej filozofie a chemického inžiniera Gedeona Tihaméra charakterizujú cesty za vedeckým výskumom a objavmi.

plagát k prezentácii katalógu Od Ameriky po Japonsko

Fotografie z podujatia

katalóg Od Ameriky po Japonsko
návštevníci podujatia
návštevníci podujatia
vľavo historička múzea Éva Kerényi, vpravo dokumentáror múzea Igor Kerepesi
autogramiáda
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left