A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Pia:
9:00 - 18:00 |
So-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Predaj 0 EUR bankovky

14. 9. 2022
Kurátor/ka výstavy:
-

Pri príležitosti 140. výročia založenia Gemersko-malohontského múzea vydalo múzeum v spolupráci so spoločnosťou Nunofia s. r. o., ktorá je výhradným držiteľom licencie Euro Souvenir pre územie Slovenskej republiky, nulovú eurobankovku (0 Euro Souvenir). Ide o prvú bankovkou zo série 0 Euro Souvenir, ktorá prezentuje Národnú kultúrnu pamiatku v okrese Rimavská Sobota. Na bankovke je vyobrazená historická budova Gemersko-malohontského múzea z roku 1910 a typický hrniec gemersko-malohontskej hrnčiny. Vydanie nulovej eurobankovky finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Bankovka bude v predaji od 14. septembra 2022 od 8.00 do 18.00 hod. v Pokladni Gemersko-malohontského múzea. Predajná cena je 3 eurá.

Predaj bude prebiehať osobne v Pokladni múzea za stanovených podmienok. Bankovky s číslami do 100 sa predávajú bez možnosti výberu čísla v počte jedna bankovka na osobu. Bankovky s číslami do 1 000 sa predávajú bez možnosti výberu čísla v počte desať bankoviek na osobu. Bankovky s číslami nad 1 000 sa predávajú neobmedzene. Ročníkové čísla 1920 - 2022 sa predávajú s možnosťou výberu v počte jedna bankovka na osobu.

Čísla 1 - 10, 5000, 1882 a 2022 sú nepredajné a zaradené do zbierok Gemersko-malohontského múzea. Čísla 1 000 - 1 100 a 3 000 - 3 400 si ponechala na predaj spoločnosť Nunofia s. r. o.

Gemersko-malohontské múzeum si vyhradzuje právo na výber čísel pre prezentačné účely.

Bankovka je vyrobená zo 100 % bavlneného papiera používaného pri výrobe pravých eurobankoviek a obsahuje niekoľko ochranných prvkov ako originálne eurobankovky (hologram, mikrotlač, UV ochranné prvky, atď.) Vyrobená je spoločnosťou Oberthur Fiduciaire, ktorá vyrába aj pravé bankovky, má veľkosť eurobankovky nominálnej hodnoty 20 Eur a je vyrábaná vo fialovej farbe pripomínajúcej eurobankovku nominálnej hodnoty 500 Eur.

Hlavným motívom nulovej eurobankovky je budova Gemersko-malohontského múzea, ktorá bola postavená podľa projektu budapeštianskeho architekta Ferenca Miksa v roku 1850, ako budova delostreleckých kasární. Počiatky múzea sa datujú do 3. septembra 1882 kedy slávnostne otvorili Umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy v budove delostreleckých kasární. V šiestich sálach sa prezentovali zbierky, ktoré poskytli osobnosti regiónu ako: Dénes Andrássy z hradu Krásna Hôrka, mestá Rimavská Sobota, Jelšava, Tisovec, šľachtické rodiny Radvánszkyovcov, Borbélyovcov, Okolicsányiovcov, Bornemisszovcov, barón Henrik Luzsénszky z Oždian. Na výstave sa prezentovalo 1 244  exponátov, ktoré po ukončení výstavy vrátili pôvodným majiteľom. Zakladateľmi múzea sa stali János Fábry, Vilmos Groó, Lajos Hűvössy a István Terray. Základom zbierkového fondu sa stalo 568 predmetov, ktoré darovali osobnosti a inštitúcie. Múzeum za vystavenie olejomaľby s názvom Táborenie husárov na Všeobecnej výstave v Paríži roku 1900, ako jediné múzeum na Slovensku, získalo diplom. V roku 1910 múzeum získalo do zbierok od právnika a statkára Istvána Süteőa Munkácsiho múmiu ženy, menom Tasherithnetiak, so sarkofágom z figového dreva. Egyptológovia pripisujú múmii výnimočnosť vzhľadom na jej vek, ktorý sa odhaduje na 50 – 70 rokov. Múzeum v budove sídli dodnes a od 18. mája 1913 má kontinuálne sprístupnenú stálu vlastivednú expozíciu v ôsmych sálach. Od roku 1996 sa špecializuje na dokumentáciu rómskej kultúry, od roku 2005 vydáva zborník Gemer-Malohont (vydaných bolo 17 ročníkov), ročne pripraví osem až deväť výstav a ročne realizuje niekoľko archeologických výskumov. Počas 140. rokov existencie múzeum spravuje v zbierkovom fonde 106 017 prírastkových čísel (73 163 zbierkových predmetov a 32 854 historických tlačí).

Druhým motívom, ktorý sa objavuje na nulovej eurobankovke je hlinený hrniec s jedným uchom, tzv. poseďen, dekorovaný špecifickou veľkoplošnou vlnovkou, je z roku 1920, zo Sušian v Suchánskej doline. Ľudové hrnčiarstvo bolo významných fenoménom vďaka kvalitnej bielej ohňovzdornej hline, tzv. poltárskej formácie. Hrnčiarske výrobky, vyrábané v 40 lokalitách Gemera-Malohontu, ako nenahraditeľný kuchynský sortiment, boli distribuované do vzdialenosti 300 – 400 km od regiónu. Najväčšia zbierka tejto hrnčiny sa nachádza v Gemersko-malohontskom múzeu. Hrnčina je početne zastúpená v krajinách distribúcie: Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Ukrajina, Poľsko, ako aj u mnohých zberateľov.

Fotografie z predaja

hello world!
Bolo raz jedno múzeum...

29. septembra 2022 (štvrtok), pripravilo Gemersko-malohontské múzeum pre verejnosť podujatie s názvom Bolo raz jedno múzeum..., ktoré sa viaže k výstavám Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea a Pop-up. Komentovaná prehliadka bude zameraná predovšetkým na históriu múzea. Súčasťou prehliadky bude aj sprievodné slovo k novým zbierkam v historickom fonde múzea, ktoré sú prezentované na uvedenej výročnej výstave. Podujatie sa začína o 16.00 hod. v priestoroch múzea, sprevádza Kerényi Éva. Vstupné 2 eurá.

Gemersko-malohontské múzeum si v roku 2022 pripomína 140. výročie svojho založenia. Pri príležitosti svojho významného jubilea pripravilo pre návštevníkov výstavu s názvom Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea, ktoré sa dostali do zbierok múzea za uplynulých 10 rokov darom, kúpou alebo výskumom, alebo boli zreštaurované v posledných rokoch. Súčasťou výstavy je aj Pop-Up výstava inštalovaná na nádvorí múzea o histórií jubilujúcej inštitúcie a o formovaní a profilácii jednotlivých zbierkových fondov.

Sprievodnou aktivitou k tejto jubilejnej výstave počas jej trvania je séria komentovaných prehliadok jednotlivými kurátormi fondov. Snahou jednotlivých podujatí bude nielen pasívne odovzdať informácie o obsahu výstavy, ale aj plnohodnotne nadviazať na ďalšie dôležité skutočnosti a tým aktivizovať účastníkov podujatí, aby videli obsah výstavy v oveľa širšom kontexte ako ho ponúka samotná výstava.

Sériu prednášok otvára 29. septembra o 16.00 hodine výklad o histórií múzea a formovaní historického fondu so zreteľom na zreštaurované a najnovšie predmety, získané akvizíciou, v rámci jubilejnej výstavy. Kurátorský výklad sa začína na nádvorí múzea pri netradičnej vonkajšej Pop-Up výstave a pokračuje ďalej vo výstavných priestoroch kultúrnej inštitúcie. Počas prehliadky sa dozviete ako vzniklo múzeum, mená jeho zakladateľov, ako sa inštitúcia formovala behom historických udalostí a ako sa vytvorili jednotlivé zbierkové fondy. Zo zbierkového fondu história sú vystavené zbierkové predmety reštaurované alebo zakúpené s finančnou podporou Fondu na podporu umenia alebo z účelových prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja a osobné predmety, viažuce sa k významným osobnostiam regiónu (historické osoby, umelci, rodáci tohto kraja). Návštevníci si môžu prezrieť obraz s optickým klamom s portrétmi Masaryka, Beneša a Štefánika, zakázané knihy Heineho z koncentračného tábora z Terezína, kožené jazdecké sedlo tzv. uhorského typu z 18. storočia, klasicistickú posteľ sochára Istvána Ferenczyho alebo pozlátené neorokokové zrkadlo rodiny Luzsénszky z konca 19. storočia.

Výstava Najnovšie a zreštaurované zbierky Gemersko-malohontského múzea je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Prehliadka je organizovaná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

Svetový deň cestovného ruchu

27. septembra 2022 (utorok), pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ponúka Gemersko-malohontské múzeum bezplatný vstup do výstavných a expozičných priestorov v čase od 9.00 do 18.00 hod. Okrem prehliadky múzea je pripravený aj tematický program pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť.

Program počas Svetového dňa cestovného ruchu zahájime o 15.00 hod. príhovorom Oľgy Bodorovej, riaditeľky Gemersko-malohontského múzea a Jaroslava Hrica, riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER.

Pre rodiny s deťmi je pripravená vychádzková jazda na koči historickou časťou mesta Rimavská Sobota so sprievodným slovom. Lektorky múzea v dobových kostýmoch predstavia bohatú históriu mesta a zaujímavosti viažuce sa k historickým budovám. Jazda začína na parkovisku Gemersko-malohontského múzea, pokračuje z Námestia M. Tompu ulicou SNP až na Hlavné námestie a späť. Jazda sa uskutoční každých 30 minút. Posledná, prémiová jazda sa koná o 18.00 hod. v sprievode riaditeľky múzea Oľgy Bodorovej. Kapacita koča je obmedzená, preto je nutná rezervácia miesta. Miesta je potrebné rezervovať e-mailom - marekova@gmmuzeum.sk. Vyhliadkové jazdy realizuje Jozef Krupa, majiteľa Ranča Megi, Poltár-Prievrana.  

O 15.30 hod. sa v priestoroch múzea uskutoční prezentácia s názvom Cesty za minulosťou naprieč storočiami. Lektorka múzea Elena Lindisová porozpráva o cestovaní za kultúrou a históriou v 80. rokoch 19. storočia v porovnaní s rokom 2022 v regióne Gemer-Malohont. Na jej prezentáciu o 16.00 hod. nadviaže Jozef Kopor, zástupca Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER, ktorý prostredníctvom pútavých videí predstaví súčasné turisticky atraktívne miesta v regióne.

Podujatie je realizované v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu GEMER.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Za Svetový deň cestovného ruchu je oficiálne vyhlásený 27. september. Oslavuje sa od roku 1979 na základe rozhodnutia Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). V tento deň sa symbolicky končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a začína na južnej pologuli.

Gemersko-malohontské múzeum ukončuje turistickú sezónu 30. septembra 2022 (piatok). Po tomto termíne (od 1. októbra) bude múzeum otvorené v utorok až piatok od 9.00 do 17.00 hod., počas víkendov od 13.00 do 17.00 hod.

1 2 3 22

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left