A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca marec 2024

01.03.2024 - 31.03.2024
Kurátor/ka výstavy:
Kolektív GMM

ZREŠTAUROVANÉ VZÁCNE TLAČE

Predmetom mesiaca marec je päť len nedávno zreštaurovaných vzácnych tlačí z knižnice múzea. Reštaurovanie tlačí podporil Fond na podporu umenia. Knihy sú vystavené v priestoroch Gemersko-malohontského múzea od 1. do 31. marca 2024.

Knižnica Gemersko-malohontského múzea prezentuje v marci ďalších päť nedávno zreštaurovaných vzácnych tlačí. Z nich pozoruhodné je historické knižné dielo autora pochádzajúceho z nášho regiónu: V mene Pána! Súhrnná zbierka kázní na všetky nedeľné a sviatočné dni v roku... Daniela Sartoriusa...: We Gménu Páně! Summownj Postylka, na wssecky Dny Nedělnj y Swátečnj w Roce, dwogjm Kázanjm, Ewangelickým y Episstolickým... od Danyele Sartoryus, někdy při Cýrkwi Ewangelické Bansko: Bistrycké Nácý Slowanské Slowa B. Kazatele. Nowé Wydánj. W Presspurku a Kossicech V Jana Michaľa Landerera. 1779.

Daniel Sartorius (1704-1767), rodák zo Štítnika, evanjelický kňaz a autor nábožensko-popularizačných spisov, je významnou osobnosťou Gemera-Malohontu. Navštevoval školu v Kameňanoch a v Ožďanoch, následne študoval na gymnáziu v Kežmarku a na univerzite vo Wittenbergu. Bol rektorom a neskôr kňazom. Pôsobil v Štítniku, Prešove, Kežmarku... Summownj Postylka, súhrnná zbierka kázní s výkladom evanjelií i apoštolských listov, bola jeho vrcholným dielom a prvýkrát bola vydaná  v roku 1746. Napísal ju v slovakizovanej češtine, v období, keď bol farárom evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici. V múzeu prezentovaná Summownj Postylka vyšla až po autorovej smrti, v ďalšom vydaní v roku 1779. Vytlačená bola na ručne vyrobenom papieri s použitím písma nazývaného švabach. Rozsiahla, viac než 1 200 stranová kniha mala značne poškodenú väzbu. Z pôvodnej neogotickej, celokoženej hnedej väzby, chránenej knižným kovaním a koženými remienkami, bola zachovaná len časť pokryvu na chrbáte knihy a zadnej knižnej doske s tromi  medenými  nárožnicami, stredovou puklicou a fragmentom jedného koženého prúžku. Kniha bola celkovo poškodená opotrebovaním, červotočom, plesňou a znečistením.

Ďalšou zreštaurovanou vzácnou slovacikálnou tlačou je vieroučné dielo: ť kníh o pravom kresťanstve... Jána Arnda: O Prawém Křesťanstwj, Wysoce Oswjceného Požehnané Paměti Muže Jana Arnda Knjžetstwj Luneburgského... paterý Knihy ..., z nichžto prwni čtwerý Knihy giž Léta Páně 1617. od bl. P. Kněze Michala Longolia z Německého Gazyka w Český gsau přetlumočené, za tjm Léta Páně 1715. y pátá Kniha skrze bl. P. Matěge Bél k njm připogená.... Prvé štyri knihy evanjelického kňaza Jána Arnda preložil z nemčiny Michal Longolius ešte v roku 1617, piatu knihu preložil v roku 1715 slávny Matej Bel. Rozsiahle, viac ako 800 stranové dielo bolo súhrnne vydané v slovakizovanej češtine v roku 1783 v Bratislave.

Zreštaurované boli tiež ďalšie knihy:  Dielo doktora teológie Johana Sleidana, vydané vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1672 v latinčine; dielo Franza Gräffera o Perzii, vydané v nemeckom jazyku v Pešti v roku 1823 (ilustrované 14 medirytinami) a Viedenský sekretár pre každodenné prípady od Samuela Riedla, vydaný v nemčine v roku 1788 vo Viedni.

Ďalšie zaujímavosti o zreštaurovaných tlačiach sa dozviete v múzeu.

Vystavené tlače komplexne zreštauroval v rokoch 2023 – 2024 Štefan Kocka, banskobystrický reštaurátor historických písomností a knižných väzieb.

Zreštaurované vzácne tlače so sprievodnými reštaurátorskými dokumentáciami budú krátkodobo vystavené v priestoroch múzea v období od 1. do 31 marca 2024. Následne budú uchovávané v historickom knižnom fonde múzea a dostupné k štúdiu v knižnici múzea.

Reštaurovanie vzácnych tlačí z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left