A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po/Ne:
zatvorené |
Ut-So:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca jún 2022 - Rukopisné knihy Pavla Šramka z roku 1799

1. 6. - 30. 6. 2022
Kurátor/ka výstavy:
Mgr. Iveta Krnáčová

V roku 2021 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu komplexného odborného reštaurovania historických rukopisných kníh. Zreštaurované boli tri zväzky vzácneho rukopisného diela Pavla Šramka z roku 1799: Slovensko-grécky slovník k Novému Zákonu. Dielo je napísané v česko-slovenčine a jeho originálny názov znie: „Nowého Zákona Slowensko Ržecký Slowář vo němžto wlastnjch gmén, hystorycké a geografické wýpisy, obecných pak, půwodowé, a wyznamenánj, k tomu co k wyrozumenj prawého, swaté knihy teto smyslu, ze Starožitnossti Židowských, Řeckých a křestánských se wyhledáwalo... spolu sebral Pawel Ssramko, Cyrkwe Ew. Klenowské S.[Služby]  B.[Boží] Kazatel“. „Předmluwa ... Psal sem vo Klenowcy dne 1. Zářj Léta Páně 1799“ I. [zväzok] A-H,  II. [zväzok] J-O., III. [zväzok] P-Ss.

plagát

Pavel Šramko (1743 - 1831), jazykovedec a evanjelický kňaz v Klenovci, člen Učenej spoločnosti malohontskej, bol významnou osobnosťou Gemera-Malohontu. Vytvoril rozsiahly slovensko-grécky štvorzväzkový slovník k Novému zákonu, ktorý však zostal len v rukopise. V knižnici múzea sú uchované jeho prvé tri zväzky, existencia štvrtého zväzku nie je známa. Prvé tri zväzky sú zaznamenané i v Slovenskom biografickom slovníku (V. zväzok : R-Š. Martin : Matica slovenská, 1992, s. 498).

Autor zostavil jazykovedný slovník s veľkým úsilím a znalosťou súdobej jazykovedy. Dielo napísal podľa pravidiel Doležalovej Slovensko-českej gramatiky z roku 1746. V rozsiahlom vlastnom úvode k slovníku Šramko na 12 stranách podrobne vysvetľuje a zdôvodňuje svoje dielo. Hovorí napríklad, že slovník je tak rozsiahly, pretože všetky potrebné myšlienky nebolo možné vyjadriť menším množstvom slov... „Rozdělil sem ho zagisté na čtyři dily, a každý dil, téměř na sto archú musyl býti tlustý“. Autor taktiež hovorí o plánovanom vydaní 4-zväzkového Slovára a o jeho cene, že keď si ľudia doprajú kúpu klobúka za dukát, o čo dôležitejšie je nedávať ho na prázdnu hlavu... ďalej zdôrazňuje (v prepise do súčasnej slovenčiny): „Vzdelanci sa majú celý život učiť a im toto dielo nebude obšírne, a hlavne je v slovenčine, v nemčine jesto veľa dobrých kníh, ale tie sú nemecké a ty si Slovák, slovenské rýchlejšie prečítaš a podáš ľudu. Ak vyzdvihuješ nemecké knihy, tak vedz, že z nich som čerpal..., a predovšetkým z Nového zákona“.

Pavel Doležal (1700-1778) bol jazykovedec a evanjelický kňaz, autor Slovensko-českej gramatiky: „Grammatica Slavico-Bohemica, Posonii 1746“. V diele kodifikoval slovensko-český, spoločný spisovný jazyk dvoch národov: Slovákov a Čechov. Za základ spisovnej podoby slovenčiny zvolil reč inteligencie v dvoch najzápadnejších slovenských mestách na území Slovenska: Nového Mesta nad Váhom a Skalice. Základom spisovnej podoby češtiny bola biblická čeština.

Zreštaurované rukopisy sú súčasťou historického knižného fondu múzea. Napísané sú na ručnom papieri, viazané v originálnych tuhých celopapierových knižných väzbách s rozmermi 27 x 21 cm. Každý zväzok obsahuje viac ako 700 strán rukopisného textu. Vzácne rukopisné dielo z Gemera-Malohontu bolo zreštaurované za účelom jeho záchrany pre budúce generácie. Komplexné odborné reštaurovanie rukopisných kníh zrealizoval Mgr.art Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby a papiera, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Podrobnú dokumentáciu reštaurátorských prác obsahujú reštaurátorské zámery, ktoré sú prílohou vystavených kníh.

Tri zväzky rukopisného diela Pavla Šramka z roku 1799, stav po reštaurovaní
Tri zväzky rukopisného diela Pavla Šramka z roku 1799, stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní
stav po reštaurovaní

Zreštaurované rukopisy budú krátkodobo vystavené v priestoroch múzea v období od 1. do 30 júna 2022. Následne budú uchovávané v historickom knižnom fonde múzea a dostupné k štúdiu v knižnici múzea.

Reštaurovanie rukopisov z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

logo Fondu na podporu umenia
hello world!
Deň s MEYKE
plagát k podujatiu Deň s MEYKE
plagát k podujatiu

Dňa 16. júna 2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa v Gemersko-malohontskom múzeu uskutoční beseda a kurátorský výklad s maďarskou módnou návrhárkou a zakladateľkou značky MEYKE, Melindou Molnár-Madarász z Budapešti. Meyke vo svojej tvorbe, ako módna dizajnérka, využíva rozmanitosť tradičných prvkov a motívov maďarského ľudového umenia, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov historického Uhorska. Jej módne návrhy môže verejnosť obdivovať na výstave MEYKE: Tradícia v móde - Hagyomány a divatban v priestoroch Gemersko-malohontského múzea, realizovanú s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výstava vznikla v spolupráci s Hagyományok háza (Hungarian Heritage House) v Budapešti a Réka Darida Foundation v New Yorku.

Na podujatie sa môžu prihlásiť aj školské skupiny v čase o 9.00 hod. 14. júna 2022 (utorok) je pre školské skupiny pripravená aj tvorivá dielňa, počas ktorej si vyrobia záložku do knihy inšpirovanú maďarskými ľudovými ornamentmi.

Vstupné na podujatie je 2€.

Melinda “Meyke“ Molnár-Madarász vytvára originálne odevy a módne doplnky pre súčasnú modernú ženu v štýle haute-couture (šité ručne a na mieru) a pret-á-porter (šité v štandardných konfekčných veľkostiach). Jej tvorba je často paralelná s dielami hudobných skladateľov Béla Bartóka (1881 - 1945) a Zoltána Kodálya (1882 - 1967), ktorých cieľom bolo zachovať hodnoty a tradície prostredníctvom moderného štýlu. Svoju kolekciu odevov navrhla na základe tradičných maďarských motívov z regiónov: Kalocsa, Matyó, Kalotaszeg, Torockó a Barkó, pričom preberá nielen dekoratívne umenie pôvodných tradičných odevov Maďarov, ale aj ich štruktúru a jedinečnosť. V súčasnosti spracováva tradičné motívy ľudového odevu a textilu z Gemera-Malohontu. Odevy módnej značky MEYKE nosí na svojich vystúpeniach v Carnegie Hall v New Yorku známa jazzová maďarská speváčka Nikolett Pankovits. Odevy podľa návrhov Melindy Molnár-Madarász sa objavili na všetkých domácich a zahraničných módnych prehliadkach Folktrend Fashion Show. Jej šaty nosili v šou Fölszállott a Páva (Vyletel páv) speváčka Márta Sebestyén, tanečnica Enikő Kocsis a moderátorka Noémi Morvai. So svojimi kolekciami reprezentovala Maďarsko na Hungarian Heritage Festival vo Washingtone na I., potom v New Yorku na II. a IV. festivale a v Berlíne.

Fotografie z podujatia

návštevníci tvorivej dielne
výroba záložky do knihy
výroba záložky do knihy
výroba záložky do knihy
Prezentácia filmov - Kornélia Wirtschafterová a Nora Guttmannová

9. februára 2023 (streda) o 16.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční prezentácia filmov Kornélia Wirtschafterová, Nora Guttmannová, v ktorých sú udalosti 2. svetovej vojny zachytené prostredníctvom spomienok priamych účastníčok. Podujatie je realizované v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom židovskej kultúry - Múzeom holokaustu v Seredi, réžia: Radoslav Dubravský, producent: Martin Korčok. Vstupné je 2 eurá.

Kornélia Wirtschafterová je členkou Židovskej náboženskej obce v Rimavskej Sobote. Od júna 1944 do mája 1945 bola v troch koncentračných táboroch – Auschwitz, Bergen-Belsen a Terezín. V Terezíne boli nazhromaždené vo veľkom množstve knihy, ktoré boli v Nemecku zakázané, Kornélia Wirtschafterová z týchto kníh zobrala tri, pričom dve z nich v roku 2009 venovala Gemersko-malohontskému múzeu. Z 2 000 Židov z Rimavskej Soboty, odvlečených počas 2. svetovej vojny do koncentračných táborov, sa vrátilo iba 100.

Nora Guttmannová je členkou Židovskej náboženskej obce v Trenčíne. Počas 2. svetovej vojny bola väčšina židovského obyvateľstva v Trenčíne deportovaná, niektorým sa podarilo utiecť k partizánom. Po skončení vojny sa do Trenčína vrátilo asi 350 preživších. Nora Guttmannová získala v roku 2021 Pamätnú medailu k 75. výročiu SNP a ukončeniu 2. svetovej vojny ako účastníčka národného boja za oslobodenie z okolia Trenčína.

plagát k prezentácii filmov Kornélia Wirtschafterová a Nora Guttmannová

Fotografie z podujatia

návštevníci podujatia
poverený riaditeľ Ján Aláč privítal hostí a návštevníkov
Martin Korčok z Múzea holokaustu v Seredi privítal hostí a návštevníkov
Kornélia Wirtschafterová
Som kronikár

23. marca 2023 (štvrtok) o 15.30 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutoční podujatie SOM KRONIKÁR, ktoré sa bude venovať téme kroník, v rámci marca – mesiaca knihy. Podujatie je určené rodinám s deťmi nad 10 rokov. Účasť je potrebné nahlásiť vopred, do 20. marca 2023. Vstupné je 2 eurá.

Kronika, ako istý typ knihy, bola v minulosti neoddeliteľnou súčasťou života rôznorodých spoločenstiev. Kroniku písali rody, mestá, obce, rodiny i jednotlivci. Pripravený program priblíži nielen ich význam, ale aj to, čo všetko nám kroniky môžu prezradiť o danej dobe.

V súčasnosti sa kronikám neprikladá až taký význam ako kedysi, nakoľko o živote jednotlivca i spoločnosti sa záznamy vyhotovujú a archivujú predovšetkým digitálne a elektronicky. Cieľom podujatia je preto v dnešnej technologicky vyspelej dobe upriamiť pozornosť návštevníka na tento pozoruhodný typ knihy, ktorá okrem písomných záznamov obsahovala často aj fotografie, kresby, nákresy, náčrty či iné výtvarné a kreatívne prejavy kronikára.

Podujatie ponúka účastníkom aj možnosť zahrať sa na kronikára, ktorý zapíše o svojom regióne rôzne údaje, aby nasledujúce generácie mali z čoho čerpať. Uvedenou interaktívnou formou sa dozviete aj to, že kto to bol kronikár a tiež jeho význam pre spoločnosť nielen v minulosti, ale aj dnes.

Účasť na podujatí môžete nahlásiť na telefónnom čísle 047/5632741, e-mailom: lindisova@gmmuzeum.sk alebo osobne v pokladni múzea.

plagát k podujatiu
1 2 3 30

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left