A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca máj 2022 - Ocieľka so zoomorfným držadlom

3. 5. - 31. 5. 2022
Kurátor/ka výstavy:
PhDr. Alexander Botoš

Celoželezné ocieľky bez držadla sú v Európe známe už od doby halštatskej, najčastejšie boli v tvare kvapky, lýry alebo obdĺžnikového rámčeka. Prvé ocieľky s ozdobným držadlom začali používať už Rimania. Oba typy ocieľok s držadlom i bez boli používané pravdepodobne až do polovice 19. storočia, keď ich vytlačil nový druh zapaľovacieho náčinia  – zápalky.

Ocieľky slúžili na zapaľovania ohňa, je to kus uhlíkového železa, ktorým sa kresalo o kresadlo. Ako kresadlo sa používalo pazúrik alebo kremeň. Kresaním železnej ocieľky o kresadlo sa z ocieľky oddeľujú malé čiastočky železa, ktoré sa trením rozžeravia. Takto vytvorené iskry sa zachytia do práchna alebo huby a rozfúkaním je možné zapáliť suchú trávu alebo iný horľavý materiál a rozložiť tak oheň.

Železná ocieľka s mosadzným zoomorfným držadlom v tvare psa pochádza z neznámej lokality Gemera-Malohontu a môžeme ju chronologicky zaradiť do 18. až 19. storočia.

Samotné teleso ocieľky je v tvare železnej, mierne ohnutej podložky, ktorá je upevnená nitom k držadlu. Teleso ocieľky je poškodené, pravdepodobne častým používaním. Držadlo ocieľky je mosadzné a je v tvare bežiaceho poľovníckeho psa. Držadlá ocieľok sú formované do širokej škály zoomorfných alebo antropomorfných motívov – napr. lev, kôň, had, cap, baran alebo rôzne ľudské postavy a figúry. Práve najčastejším  motívom  vyskytujúcim sa v stredoeurópskom priestore je bežiaci alebo skáčuci poľovnícky pes.   

Ocieľka so zoomorfným držadlom
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left