A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca máj

01.05.2024 - 31.05.2024
Kurátor/ka výstavy:
PhDr. Alexander Botoš, archeológ Gemersko-malohontského múzea

01.05.2024 - 31.05.2024

Fragment kosteného alebo parohového hrebeňa z lokality Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút (Mníchova studňa)

V júni 2023 Gemersko-malohontské múzeum realizovalo  archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely v lokalite Rimavská Sobota-Kurinec-Barát kút (Mníchova studňa). V jednotlivých sondách bolo  preukázané polykultúrne osídlenie z mladšej doby železnej – z doby laténskej (cca  z 2. – 3. storočia pred Kr.), z  doby rímskej ( cca z 3. -4. storočia.), z  včasného stredoveku (cca 8./9. – 11. storočia),  ako aj  z  vrcholného a neskorého stredoveku ( z 13. – 15. storočia).  Archeologicky výskum z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.

Medzi najvýznamnejšie nálezy, ktoré sme objavili počas archeologického výskumu patrí nález fragmentu z kosteného  alebo parohového trojvrstvového obojstranného hrebeňa.

Tento typ hrebeňa pozostával  z troch na seba „sendvičovo“ naukladaných doštičiek, ktorých stredová časť mala na oboch koncoch zuby rôznej dĺžky a hustoty, vyrezané až ku krycej lište. Dve dlhé krycie doštičky, ktoré držali spolu stredové ozubené komponenty z oboch strán, k nim boli pripevnené drobnými nitmi. Objavený fragment  predstavuje  okrajový fragment hrebeňa aj so zachovaným železným nitom. Nález fragmentu hrebeňa  na základe analógií, kladieme približne do obdobia 10. – 11. storočia.

Väčšina hrebeňov vo včasnostredovekom období bola vyrábaná z dreva, žiaľ v archeologickom nálezovom fonde sa nálezy z dreva zachovávajú len vo výnimočných prípadoch.

Zhotovenie trojvrstvového obojstranného  hrebeňa z kosti alebo parohu si vyžadovalo značnú mieru  znalostí a skúseností a môžeme oprávnene predpokladať, že jeho zhotoviteľom bol špecializovaný remeselník. Väčšina takýchto doposiaľ známych hrebeňov pochádza predovšetkým z prostredia mocenských centier – hradísk.

Objavený fragment  hrebeňa predstavuje  vôbec prvý nález včasnostredovekého hrebeňa z územia Gemera – Malohontu.

Predmet mesiaca máj
Predmet mesiaca máj
hello world!
1 2 3 50

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left