A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca marec 2023 - AJ METEOROLOGICKÉ MERANIA Z ROKU 1724

1. 3. - 31. 3. 2023
Kurátor/ka výstavy:
Mgr. Iveta Krnáčová

Predmetom mesiaca marec je kniha prírodovedných a medicínskych výskumov z roku 1724. Historickú tlač z knižnice múzea prezentujeme v originálnom pôvodnom vydaní v nemeckom jazyku.

Knižnica Gemersko-malohontského múzea aj tento rok prezentuje v marci zaujímavý knižný titul. V rámci podujatia Marec – mesiac knihy od 1.  do 31 marca 2023 verejnosti predstaví  originálne pôvodné vydanie zbierky vedeckých výskumov z roku 1724: „Sammlung Von Natur = und Medicin, Wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, so sich An 1724...  in Schlesien und andern Ländern begeben...“ (Zbierka prírodovedných a medicínskych výskumov, a tiež k nim patriacich historických skutočností z umenia a literatúry, ktoré boli realizované v roku 1724...  v Sliezsku a v iných krajinách...) Výskumy zahŕňali predovšetkým meteorologické merania, teda počasie, poveternosť a ďalšie iné skutočnosti (definované na titulnom liste), a to všetko v možných vzájomných vzťahoch a súvislostiach.

Sliezsko je historický región, nachádzajúci sa v súčasnosti na území dvoch štátov: Poľska a Česka. V minulosti v ňom bolo výrazne zastúpené nemecké obyvateľstvo. Patrilo Prusku a neskôr Nemecku.

Výskumy realizovala Akadémia prírodovedných kuriozít (poznatkov) Wroclaw v rokoch 1717 - 1725, pod vedením člena akadémie, doktora Johanna Kanolda (1679 - 1729).

Výsledky výskumov boli periodicky štvrťročne sumarizované a podrobne publikované. Výskumy z roku 1724 boli v poradí 27. – 30. štvrťročným výskumom a súhrnne boli publikované na približne 1 400 stranách! Vydané boli v nemeckom jazyku v Lipsku a Budyšíne v rokoch 1725 a 1726.

Výskumy z roku 1724, ktoré vlastní múzeum, sú spolu zviazané do jednej knižnej väzby. Originálnu pôvodnú väzbu viditeľne charakterizuje predovšetkým hladký  svetlý pergamen, celoplošne pokrývajúci chrbát i knižné dosky. Na chrbte knihy sa nachádza hnedým perom napísaný súhrnný podnázov: "Collectie Annalivm Physico Medicorvm" (Zbierka prírodovedných a medicínskych letopisov /ročeniek).  

Knihu darovala múzeu začiatkom 20. storočia rodina Mariovszkych, o čom svedčia odtlačky pečiatok na prvej zachovanej strane knihy, ktorou je strana s číslom 3: „Marikovszky Emma es Bela ajándeka 190?" (Dar od Emmy a Belu Marikovszkych 190?) a „Gömörmegyei Muzeum Rimaszombat“ (Gemerské župné múzeum Rimavská Sobota). Titulný list 27. výskumu, ktorý bol prvou stranou knihy, chýba. Knihu v roku 2022 odborne očistila a konzervovala Alžbeta Nagyová, konzervátorka Gemersko-malohontského múzea.

Titulný list 28. prírodovedného a medicínskeho výskumu z roku 1724
Titulný list 28. prírodovedného a medicínskeho výskumu z roku 1724
Knižná väzba zbierky prírodovedných a medicínskych letopisov z roku 1724
Knižná väzba zbierky prírodovedných a medicínskych letopisov z roku 1724
hello world!
1 2 3 50

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left