A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predmet mesiaca september 2022 - Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku z roku 1883

1. 9. - 30. 9. 2022
Kurátor/ka výstavy:
PhDr. Éva Kerényi, PhD.

V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystaví múzeum zaujímavý, originálny, ručne písaný dokument z roku 1883 - Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku. Dokument je súčasťou archívu múzea, a text písaný v maďarčine je rukopisom prvého riaditeľa múzea, Jánosa Fábryho.

V septembri 2022 si pripomíname 140. výročie založenia Gemersko-malohontského múzea. Korene múzea siahajú do 3. septembra 1882, keď sa otvorila prvá Umelecko-archeologická výstava Gemerskej župy v priestoroch bývalých delostreleckých kasární, kde sídli múzeum dodnes. Úspech výstavy prispel k tomu, aby vedenie mesta i župy hneď na druhý deň, 4. septembra 1882, na zasadajúcom zhromaždení Gemersko-malohontskej muzeálnej spoločnosti  definitívne založilo Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Za dočasného predsedu spolku zvolili baróna Jenőa Nyáriho.

O rok neskôr, 24. septembra 1883, sa na druhom valnom zhromaždení rozhodlo aj o novom vedení spolku a spresnili sa i základné pravidlá. Predsedom spolku sa stal Bertalan Szontágh, podpredsedom Zoltán Hamvay a Vilmos Groó, prvým riaditeľom múzea János Fábry, pokladníkom József Dapsy, notárom József Molnár, tajomníkom Tamás Löcherer  a určil sa aj 27 členný riadiaci zbor.

Cieľom spolku bolo zozbieranie a uschovanie predmetov týkajúcich sa odvetvia hospodárstva, priemyslu, prírody, umenia a školstva v trvalom múzeu a ich prezentácia verejnosti v prospech všeobecného vzdelávania. Tieto historické relikvie a umelecké poklady župy pozbierali kúpou alebo vo forme darov od osobností regiónu. Spolok pravidelne vydával ročenky, usporadúval dočasné výstavy, organizoval zhromaždenia spojené s čítaním a podporoval výskum a bádanie v rámci jednotlivých sekcií múzea ako: hospodárska, umelecko-priemyselná, archeologicko-historická, prírodovedecká sekcia a oddelenie školstva.

Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku z roku 1883
Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku z roku 1883
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left