A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Prednáška a prezentácia reštaurátora Mgr. art. Miroslava Janšta

26.10.2023 16:00 hod.
Kurátor/ka výstavy:
RNDr. Ján Aláč

Príbehy zo stien

Prednáška a prezentácia známeho a uznávaného reštaurátora Miroslava Janšta je určená všetkým, ktorým sa páčia stredoveké nástenné maľby nielen v Gemeri-Malohonte, a ktorých zaujímajú špecifiká ich reštaurovania, ale i práca a poslanie reštaurátora.  

Miroslav Janšto (*1967) študoval v rokoch 1981 až 1985 na Škole umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie štukovej výzdoby. Po skončení školy v júli 1985 nastúpil ako konzervátor do Gemersko-malohontského múzea. V rokoch 1987 až 1993 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor reštaurovanie maľby. Je členom Komory reštaurátorov. Zameriava sa na reštaurovanie nástennej maľby v historických objektoch, ale reštauruje tiež obrazy na platne a na iných nosičoch. Reštaurátor Miroslav Janšto dlhodobo spolupracuje aj s Gemersko-malohontským múzeom. Je dlhoročným členom komisie pre tvorbu zbierok histórie umenia Gemersko-malohontského múzea. Viaceré z výtvarných diel v zbierkach múzea aj reštauroval. Svoje práce aj vystavoval nielen v múzeu v Rimavskej Sobote prostredníctvom výstavy: Miroslav Janšto. Príbeh reštaurovania v roku 2019.

Miroslav Janšto reštauroval tiež stredoveké nástenné maľby v evanjelických kostoloch v Rimavskom Brezove  a v Šiveticiach. Oba tieto kostoly sú súčasťou súboru 12 kostolov Gemera-Malohontu, ktoré boli v roku 2022 vyhlásené za Európske dedičstvo, a ktorým je venovaný rok 2023 ako Rok nástennej maľby. Rok nástennej maľby bol vyhlásený Banskobystrickým samosprávnymKošickým samosprávnym krajom. Miroslav Janšto je dvojnásobným držiteľom Ceny Fénix –  Kultúrna pamiatka roka za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky. Za rok 2012 bola táto prestížna cena udelené za komplexné reštaurovanie stredovekého presbytéria v Evanjelickom kostole v Rimavskom Brezove. Druhú Cenu Fénix získal o tri roky neskôr, v roku 2015, za reštaurátorské práce na neologickej synagóge v Lučenci.

Termín a čas: 26. 10. 2023 o 16.00 hod.

Miesto: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

plagát október v znamení nástennej maľby
hello world!
1 2 3 50

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left