A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Prednáška - Krčah krčmárky z Rimavského Brezova

07.12.2023 o 16:00 hod.
Kurátor/ka výstavy:
PhDr. Alexander Botoš

V roku 2022 bola udelená súboru 12 gotických kostolov vyzdobených nástennými maľbami  v Gemeri-Malohonte značka Európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Label). Gemersko-malohontské múzeum pri príležitosti udelenia   tejto prestížnej značky  pripravilo sériu sprievodných a propagačných aktivít. Jednou z nich je prednáška archeológa PhDr. Alexandra Botoša s názvom Krčah krčmárky z Rimavského Brezova.

Tento nezvyčajný motív Krčmárky z pekla bol odkrytý len v nedávnom období, v  roku 2016 v evanjelickom  ranogotickom kostole v Rimavskom Brezove, reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Janštom, pri reštaurovaní nástenných  malieb v interiéri kostola.  

Nezvyčajný námet ženy, ktorá prelieva víno (?) z  nádoby a napádajú ju démoni, má na nástennej maľbe na Slovensku analógiu len v kostole v Liptovských Sliačoch. Zaujímavé sú aj detaily: démon naľavo pravdepodobne defekuje do suda, ďalší démoni v pozadí trýznia nahé ľudské postavy.

Na motíve maľby je zobrazený ojedinelý a výnimočný detail.  Krčmárka drží v rukách pomerne realisticky vyobrazený  krčah bielej farby, zdobený červenohnedým maľovaním. Tento krčah je reprezentantom osobitého druhu stredovekej keramiky produkovanej na území žúp Gemer – Malohont a Novohrad.   

V zbierkach Gemersko – malohontského múzea sa nachádzajú takmer identické krčahy, datované do obdobia 2. polovice 14. storočia až 15. storočia.

Na území Slovenska v stredoveku existovalo niekoľko okruhov keramiky deliacich sa podľa farby črepu keramiky a zodpovedajúcich aj určitým územným okruhom. V župách  Gemer - Malohont a Novohrad  bola rozšírená tzv. biela keramika. Hrnčiarstvo na tomto území  nadobudlo špecifický charakter vďaka surovinovým zdrojom – hlinám s obsahom kaolínu, ktoré patria medzi najväčšie ložiská kvalitnej ohňovzdornej hliny v celej Karpatskej kotline.

Počiatky produkcie bielej stredovekej keramiky siahajú do obdobia  11. – 12. storočia, pričom produkcia pretrvávala kontinuálne viac ako 700 rokov, až do 1. polovice 20. storočia.

Pre keramiku produkovanú v Gemeri - Malohonte a Novohrade  je typické bohaté červenohnedé maľovanie (dekorovanie) zemitými hlinkami, ktoré sa objavuje približne od 2. pol. 14. storočia a udržuje sa až do zániku produkcie tejto keramiky.

Krčah krčmárky z Rimavského Brezova nám ponúka indíciu na otázku kto mohol byť autorom tohto výnimočného motívu? Domnievame sa, že autorom mohol byť  neznámy majster, znalý autentického prostredia  Gemer – Malohont a Novohradu, keďže  krčmárke „vložil“ do rúk krčah, ktorý dôverne poznal zo svojho domáceho prostredia a ktorého produkcia je typická pre Gemer – Malohont a Novohrad. 

plagát k prednáške krčah krčmárky z rimavského brezova
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left