A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Vesmír očami detí

21. 4. - 31. 5. 2023
Kurátor/ka výstavy:
Mgr. Karol Havrila, PhD.

Výstava Vesmír očami detí je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru. Výstavu pripravila Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom. Odborná porota vyhodnotila najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené a ceny odovzdané na vernisáži výstavy 21. apríla 2023 o 15.00 hod. v priestoroch Gemersko-malohontského múzea. Výstava potrvá do 31. mája 2023.

plagát k výstave

Do 33. ročníka výtvarnej súťaže sa zapojilo 33 škôl (materské školy, základné školy a základné umelecké školy) z okresu Rimavská Sobota, ktoré zaslali spolu 329 prác. „Tento rok sme na vyžiadanie vyzbierali a spracovali aj výtvarné práce z okresu Revúca, konkrétne pre jednu školu v počte 22 výkresov“, upresnil Mgr. Karol Havrila, PhD., vedúci Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Porota zasadala 11. apríla 2023 v zložení: predsedkyňa poroty Mgr. Daniela Páneková, členovia PaedDr. Ivana Markotánová a Mgr. Marek Galamboš. V každej z piatich vyhlásených kategórií bolo vybraných päť postupujúcich prác. Práce z okresu Revúca zastupovali dve kategórie, z ktorých bolo vybraných päť postupujúcich prác.

Na výstave je prezentovaných celkovo 351 prác. Od 28. apríla si návštevníci budú môcť pozrieť výstavu už len bez postupujúcich prác, ktoré budú premiestnené do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

vystavená práca

Fotografie z vernisáže výstavy

pozvánka k výstave
vernisáž výstavy
návštevníci vernisáže výstavy
ocenené deti
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left