A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

XXXVII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE

15. 6. 2022
Kurátor/ka výstavy:
-

Dňa 15. júna 2022 (streda) o 9.00 hod. sa uskutoční XXXVII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Určená je žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá). Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Rovnako je cieľom aj vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2022 sa do súťaže prihlásilo spolu 14 družstiev z ôsmych základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Podujatie bude realizované v budove CVČ Relax, ul. SNP 9, Rimavská Sobota.

Poznanie vlastnej minulosti mladej generácie je jedným z hlavných cieľov súťaže Pramene. Od svojho začiatku je orientovaná hlavne na stálu expozíciu múzea, nakoľko práve tam je množstvo informácií o regióne kde súťažiaci žijú, kde sa narodili a kde chodia do školy. Tieto sú ukryté či už v textových častiach stálej expozície, alebo samotných vystavených predmetoch. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy, ktorej predchádza rozsiahly lektorský výklad, zameraný na obsah súťaže. Niektoré informácie je však potrebné si doštudovať/dohľadať v regionálnej literatúre.

Z tohto základu sa vychádzalo pri zostavovaní osnovy celej súťaže, ktorá má šesť častí. Súťažiace družstvá prezentujú svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedá ústne (žiaci si ťahajú otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá odpovedajú formou písomného testu). Šieste kolo je zamerané na vysvetlenie pojmov. Odpovede jednotlivých družstiev hodnotí odborná porota (odborní pracovníci - kurátori fondov GMM, predsedkyňou poroty je riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová). V odbornej porote je prítomný aj hosť z MsÚ Rimavská Sobota (z odboru školstva, mládeže, športu a kultúry).

Víťazné družstvá získavajú okrem diplomov i zaujímavé vecné ceny. Tou najhlavnejšou je však to, čo sa nad rámec povinností v škole naučia o regióne, v ktorom žijú.

Fotografie z podujatia

odborná porota
žiaci základných škôl prihlásení do súťaže
žiaci riešiaci úlohy
žiaci riešiaci úlohy
ceny pre výhercov prvých troch miest
tabuľa s výsledkami
odovzdávanie cien a diplomov
odovzdávanie cien a diplomov
odovzdávanie cien a diplomov
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left