A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

XXXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE - výsledky a exkurzia

-
Kurátor/ka výstavy:
-

Dňa 22. júna 2023 (štvrtok) sa uskutočnil XXXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú Gemersko-malohontské múzeum organizuje už od roku 1983. Určená je žiakom 7. ročníkov základných škôl (prihlasujú sa 5-členné družstvá). Jej cieľom je doplniť a prehĺbiť vedomosti žiakov o znalosti z regiónu Gemer-Malohont. Rovnako je cieľom aj vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. V roku 2023 sa do súťaže prihlásilo 12 družstiev z deviatich základných škôl z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Podujatie bolo realizované v budove Centra voľného času Relax, v Rimavskej Sobote.

Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na spoznávanie regiónu prostredníctvom Stálej vlastivednej expozície Gemersko-malohontského múzea. Príprava na súťaž je tak aj motiváciou k návšteve múzea.

XXXVIII. ročník bol venovaný Roku nástennej maľby (2023), ktorý bol vyhlásený Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom, v reakcii na získanie prestížnej značky Európske dedičstvo pre 12 kostolíkov v Gemeri-Malohonte.

            Súťaž tvorilo šesť častí. Súťažiace družstvá prezentovali svoje vedomosti v piatich odboroch, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea (prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia). Šiestou časťou bola tematika zaujímavých gotických kostolíkov Gemera-Malohontu a unikátnych nástenných malieb v nich. V dvoch odboroch sa odpovedalo ústne (žiaci si ťahali otázky, každé družstvo jednu) a v štyroch odboroch písomne (súťažiace družstvá písali test). Odpovede jednotlivých družstiev hodnotila odborná porota (odborní pracovníci, kurátori fondov múzea). V odbornej porote je už tradične prítomný aj hosť zastupujúci MsÚ Rimavská Sobota. V roku 2023 to bola PaedDr. Dana Spišáková. Predsedom poroty bol zástupca riaditeľky múzea RNDr. Ján Aláč. Za organizáciu podujatia bola za múzeum zodpovedná PhDr. Elena Lindisová.

Víťazné družstvá získali okrem diplomov aj zaujímavé ceny. Okrem vecnej ceny to bola aj poznávacia exkurzia po vybraných gotických kostoloch rimavského okruhu Gotickej cesty Gemera-Malohontu. Exkurzia sa uskutočnila 29. júna 2023. Účastníci navštívili gotické kostoly v Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskom Brezove a v Malých Teriakovciach. Okrem cien súťažiaci získali aj niečo iné.  Sú to poznatky, ktoré sa nad rámec školských povinností naučili o regióne, v ktorom žijú.

Do súťaže sa pôvodne prihlásilo 12 družstiev, z ktorých súťaže sa napokon zúčastnilo 10 družstiev. Do súťaže sa okrem štyroch základných škôl a gymnázia z Rimavskej Soboty, zapojili aj základné školy z Oždian a Klenovca.

Konečné poradie družstiev:

UmiestnenieSúťažiace družstvá
I. miestoGymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota I.
II. miestoZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota I.
III. miestoZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota II.
IV. miestoEvanjelická ZŠ Z. Oravcovej, Rimavská Sobota
V. miestoGymnázium Ivana Kraska, Rimavská Sobota II. ZŠ s MŠ Ožďany
VI. miestoZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota
VII. miestoZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota II.
VIII. miestoZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota I. ZŠ s MŠ V. Mináča, Klenovec

Členovia víťazných družstiev:

I. miesto – Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota I.: Lukáš Gedai

                                                                                                Lukáš Filipiak

                                                                                                Jakub Durec

                                                                                                Maxim Haňo

                                                                                                neobsadené

II. miesto – ZŠ P. Dobšinského I. Rimavská Sobota: Lea Deáková

                                                                                   Anna Kapcová

                                                                                   Michaela Kopeczová

                                                                                   Ivana Matúšková

                                                                                   Alex Nestoroski

III. miesto – ZŠ P. Dobšinského II. Rimavská Sobota: Miriam Ďurišová

                                                                                      Daniela Hrabovská

                                                                                      Matej Krajec

                                                                                      Megan Nosáľová

                                                                                      Martin Ridzoň

hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left