A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

XXXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE

22.06.2023
Kurátor/ka výstavy:
Kolektív GMM

Dňa 22. júna 2023 (štvrtok) o 9.00 hod. sa uskutoční XXXVIII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Určená je žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá). Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu často absentuje. Rovnako je cieľom aj vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Hlavnou témou tohto ročníka bude nástenná maľba. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2023 sa do súťaže prihlásilo spolu 12 družstiev z deviatich základných škôl z okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Podujatie bude realizované v budove CVČ Relax, ul. SNP 9, Rimavská Sobota.

Poznanie vlastnej minulosti mladou generáciou je jedným z hlavných cieľov súťaže Pramene. Od svojho začiatku je orientovaná hlavne na stálu expozíciu Gemersko-malohontského múzea, nakoľko práve tam je sústredených množstvo informácií o regióne, v ktorom súťažiaci žijú, v ktorom sa narodili a chodia do školy.

Tieto poznatky sú ukryté či už v textových častiach stálej expozície, alebo samotných vystavených exponátoch. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy, ktorej predchádza rozsiahly lektorský výklad, zameraný na obsah súťaže. Niektoré informácie je však potrebné si doštudovať/dohľadať v regionálnej literatúre.

Z tohto základu sa vychádzalo pri zostavovaní osnovy celej súťaže, ktorá má šesť častí. XXXVIII. ročník bude výnimočne venovaný Roku 2023 - Roku nástennej maľby, ktorý bol vyhlásený Banskobystrickým a Košickým samosprávnym krajom, v reakcii na získanie prestížnej značky Európske dedičstvo, čomu bude zodpovedať aj tematika otázok. Súťažiace družstvá prezentujú svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V troch odboroch sa odpovedá ústne (žiaci si ťahajú otázky, každé družstvo jednu) a v dvoch odboroch písomne (súťažiace družstvá odpovedajú formou písomného testu). Šieste, tiež písomné kolo, bude tento rok venované Roku nástennej maľby v Gemeri-Malohonte. Odpovede jednotlivých družstiev hodnotí odborná porota (odborní pracovníci – kurátori zbierkových fondov GMM, predsedom poroty bude RNDr. Ján Aláč). Členom odbornej poroty bude už tradične aj hosť, zastupujúci MsÚ Rimavská Sobota.

Víťazné družstvá získajú v tomto ročníku netradičnú odmenu v podobe poznávacej exkurzie do vybraných gotických kostolíkov regiónu Gemer-Malohont. Tou najhlavnejšou cenou zostáva však to, čo sa nad rámec povinností v škole naučia o regióne, v ktorom žijú.

hello world!
1 2 3 50

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left