A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Život a dielo profesora Štefana Tóbika

15. 3. - 30. 6. 2023
Kurátor/ka výstavy:
Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.
plagát k výstave
15. marca 2023 (streda) sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea uskutočnila vernisáž výstavy: Život a dielo profesora Štefana Tóbika. Výstavu pripravila profesorka Júlia Dudášová. Výstava potrvá do 30. júna 2023.

Profesor Štefan Tóbik (1909 - 1969), rodák z Hnúšte, najlepší znalec gemerských a malohontských nárečí,  patrí k zakladateľskej generácii slovenskej jazykovedy a dialektológie. Je zakladateľom a prvým vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave so sídlom v Prešove (1952 - 1969), spoluzakladateľom Filozofickej fakulty Univerzity  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove (1959).  Je autorom rozsiahleho päťdielneho dialektologického spisu s názvom Gemerské nárečia, ktorý však počas jeho života zostal len v rukopise. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila profesorka Júlia Dudášová z Prešovskej  univerzity v Prešove.  5-zväzkové dielo vyšlo tlačou  v rokoch 2018 – 2021 vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove. Prezentované vedecké dielo Štefana Tóbika zaplnilo prázdne miesto v univerzitných a akademických knižniciach a stalo sa mocnou inšpiráciou pre seriózny vedecký výskum v rámci slovakistiky, slavistiky a karpatistiky doma i v zahraničí.

posterová časť výstavy
návštevníci výstavy

Fotografie z vernisáže výstavy

Pozvánka k výstave: Život a dielo profesora Štefana Tóbika: 15. marec 2023
vernisáž výstavy
návštevníci vernisáže
vpravo profesorka Dudášová kurátorka výstavy, vľavo docent Rožai
profesorka Dudášová kurátorka výstavy
hello world!

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
chevron-left