VÝSTAVY REALIZOVANÉ V ROKU 2007

1. Divé maky a Jakub Klimo
    Prebratá od spoločnosti PRO DONUM, Bratislava
    Zodpovedný: PHDr.Oľga Bodorová
11.01.2007 - 23.01.2007
2. Príbeh detí vetra
    Prebratá: SNM-Etnogarfické múzeum v Martine
    Komisárka: Mgr.Gabriela Čižmáriková a Mgr. Daneková
    Zodpovedná za GMM: Mgr.Ľudmila Pulišová a PhDr.Oľga Bodorová
31.01.2007 - 28.02.2007
3. Bodvianska pahorkatina
    Prebratá z Východoslovenského múzea v Košiciach
    Zodpovedná za GMM: Mgr. Monika Gálffyová
14.02.2007- 31.03.2007
4. Od révy k poháru - fotografie Ervina Tamása z Csopaku, Maďarsko
    Komisár: autor
    Zodpovedná za GMM: Mgr. Monika Gálffyová
27.02.2007-30.04.2007
5. Vesmír očami detí. Výtvarná súťažná prehliadka detskej tvorby
    Hvezdáreň Rimavská Sobota
    Komisárka: RNDr. Daniela Rapavá
07.03.2007 - 31.03.2007
6. Slovensko na križovatke európskych civilizácií
    Prebratá z Archeologického ústavu SAV v Nitre
    Komisári: Profesor PhDr. Václav Furmánek, CSc. a PhDr. Kujovský
    Zodpovedný za GMM: Mgr. Ľudmila Pulišová
15.03.2007 - 30.04.2007
7. Alexander Jiroušek: Od Tatier k Dunaju
    V spolupráci sa autorom Alexandrom Jirouškom
    Zodpovedný za GMM: Mgr.Dalibor Ďuriš
29.03.2007 - 30.04.2007,
otvorenie 29.03. o 15.00
8. Ars Tarnatica. XI. ročník Medzinárodného výtvarného salónu
    v Cerede Maďarsko

    Prebratá z Ars Tarnatica Longa, Salgótarján, Maďarsko
    Komisárka :Mgr. Gabriela Garlatyová
    Zodpovedná za GMM: PhDr. Alena Pivovarčiová
04.05.2007 - 30.05.2007
    NAJ..... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea
    v Rimavskej Sobote
  - unikátna prezentácia najcennejších
    zbierok múzea európskeho formátu, mnohé sprístupnené prvýkrát 
19.05.2007 - 15.08.2007
9. INÉ PRIESTORY - Výber z tvorby Gabriela Viktora Kurillu
    Komisárka: PhDr. Alena Pivovarčiová
08.06.2007 - 25.07.2007
Vernisáž 08.06. o 16.00
10. Romano dživipen. Rómsky život.
      - VII.ročník Výtvarná súťažná prehliadka detskej tvorby
      Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová a PhDr. Oľga Bodorová
01.07.2007 - 25.08.2007
otvorenie 01.07. o 14.00
11. Rimavskosobotský výtvarný salón
      Výstavu pripravili Gemersko-malohontské osvetové stredisko
      v Rimavskej Sobote
      Komisárka: Mgr. Aneta Cvachová
      Zodpovedný na GMM: Mgr. Ján Alač
30.07.2007 - 20.08.2007
12. 125 rokov vzniku Gemersko-malohontského múzea
       v Rimavskej Sobote

       Komisári: odborní pracovníci múzea
       Garant: PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Dalibor Ďuriš
06.09.2007 - 30.11.2007
13. Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.
      Venované 125.výročiu vzniku múzea
      Komisári: odborní pracovníci múzea
      Garant: PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Dalibor Ďuriš
06.09.2007 - 31.01.2008
14. Kultúra stolovania - Vianočné menu v Rimavskej Sobote
       Komisárka : PhDr. Alena Pivovarčiová
      Výstava gastronómie a stravovacích návykov v regióne. Ukážka stolovania v meštianskej domácnosti na konci 19. a začiatku 20. storočia, vývin tvarov a foriem úžitkových predmetov patriacich k stolovaniu.
11.12.2007 - 29.02.2008
   

 

PODUJATIA REALIZOVANÉ V ROKU 2007

S knihou pri sviečkach - Podvečer v knižnici múzea - II.ročník
Zodpovedná: Iveta Krnáčová
16.03.2007, 14.00-18.00
Prezentácia Vydavateľstva PERFEKT
Zodpovedná: Iveta Krnáčová
marec 2007
Noc v múzeu. III.ročník. Medzinároný deň múzeí
Zodpovední: Elena Lindišová a Mgr. Ján Alač
19.05.2007, 18.00-24.00
XXIV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE
(pre žiakov 7.ročníkov ZŠ v okrese Rimavská Sobota)
Zodpovedná: Elena Lindišová
29.05.2007
125 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 06.09.2007
Beseda s obeťami holokaustu. Deň obetí holokaustu a rasového násilia
Zodpovedný: historik
09.09.2007, 13.00-15.00
Návšteva ministra kultúry v Gemersko- malohontskom múzeu 26.09.2007
Svetový deň cestovného ruchu. Brány GMM boli v tento deň otvorené a vstup voľný. Návštívilo nás spolu 43 návštevníkov. Okrem stálej expozície a aktuálnych výstav mali návštevníci možnosť nahliadnuť do dokumentačných fondov, alebo si pozrieť zaujímavosti z regiónu Gemera-Malohontu prostredníctvom videoprojekcie. 06.10.2007
Beseda o holokauste s predsedom židovskej komunity v Rim.Sobote MUDr. Dušanom Rybárom 12.10.2007, 14.45
Súťaž o najkrajšie krmítko II. ročník. Európske dni vtácta (13.október)
Zodpovedná: Mgr. Monika Gálffyová
13.10.2007, 14.00-16.00
Advent a Vianoce v múzeu
Zodpovedná: PhDr. Oľga Bodorová, Mgr. Ľudmila Pulišová a Elena Lindišová
PROGRAM: Vianočné zvykloslovie v Gemeri-Malohonte (Videoprojekcia), Drevený betlehem Jána Grenčíka z Husinej, Medovník (niečo o medovníkoch, výroba, ozdobovanie a iné)
12.12.2007 - 20.12.2007

 

Účasť na podujatiach v roku 2007

Múzeá sú tu pre Vás III. Banská Bystrica 17.05.2007
Festival slovenských múzeí v Múzeu slovenskej dediny v Martine 21.05.2007
LEKÁRSKO – LEKÁRNICKÝ SPOLOK GEMERSKEJ ŽUPY Z HISTORICKÉHO A KNIHOVNÍCKEHO POHĽADU – INTERDISCIPLINÁRNY SEMINÁR
MIESTO KONANIA: UNIVERZITNÁ KNIŽNICA , VENTÚRSKA 11, BRATISLAVA
06.11.2007

 

Návštevnosť GMM v roku 2007

Grafy návštevnosti za rok 2007

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS