VÝSTAVY

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

PODUJATIA

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

Výstavy z roku 2009:

 

1. V záhrade nebeského pokoja ( Pohrebné ríty v čase a priestore)
      Komisár: Mgr.A.Botoš, Mgr.Ľ.Pulišová, PhDr.Eva Ádámová
      a Mgr. Angelika Matúšková
29.09.2009
-
26.02.2010
13. Kovačická trojka pred Vianocami II.
      Komisár: PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Angelika Matúšková
04.12.2009
-
24.01.2010
14. NEdopovedané. Autorská výstava Istvána Dúdora (1949 – 1987)
      Komisár: Mgr. A Matúšková
11.12.2009
-
17.03.2010

Výstavy v roku 2010

1. PERU očami akad. mal. Štefana Kocku
Komisárka : Mgr. Angelika Matúšková
Výstava „Peru očami Štefana Kocku“ predstavuje súbor kresieb a malieb, ktoré autor vytvoril v roku 2004 počas pracovnej návštevy juhoamerického štátu Peru. Obrazy zachytávajú život peruánskeho ľudu v oblasti od jazera Titikaka až po Machu Picchu. Na výstave bude prezentovaných 60 diel ktoré vypovedajú o autorových zážitkoch, pocitoch a dojmoch z tejto exotickej krajiny.
09.02.2010
-
31.03.2010
2. Vesmír očami detí
Komisárka: RNDr. Dana Rapavá
Výtvarná súťažná prehliadka detskej tvorby. Výstava je prezentáciou prác detských autorov, ktorých fantázia a predstavy nepoznajú hranice a svojimi očami nám ponúkajú pohľad na priestor nekonečného a neznámeho vesmíru. Výstavu pripravila Hvezdáreň v Rimavskej Sobote v priestoroch Gemersko-malohontského múzea.
02.03.2010
-
31.03.2010
3. RETRO_ DESIGN
Komisárka: Mgr. Magdaléna Bačová
Za GMM: Mgr. Angelika Matušková
Výstava predstavuje ukážky úžitkového dizajnu a šperkov v podaní mladej autorky Annamárie Mikulíkovej. Okrem retrospektívneho pohľadu na jej doterajšiu tvorbu, bude prostredníctvom jedinečných a neobvyklých šperkov možné nahliadnuť do žriedla jej inšpirácie, kde reflektuje množstvo tendencií objavujúcich sa v umení 2. polovice 20. storočia.
12.04.2010
-
07.05.2010
4. Rómovia v Gemeri - Malohonte
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová a PhDr. Oľga Bodorová
Výstava venovaná Medzinárodnému dňu Rómov prezentuje život a kultúru dvoch rómskych etnických skupín žijúcich v Gemeri – Malohonte, to znamená usadlých a kočovných Rómov. Prostredníctvom fotografického a trojrozmerného materiálu približuje ich bývanie, tradičné remeslá, odievanie, stravovanie a zvykoslovie.
24.03.2010
-
09.05.2010
5 . špirhač gacek trúlelek (Zo života netopierov)
Komisár: Východoslovenské múzeum v Košiciach - prebratá
Za GMM: Mgr. Monika Gálffyová
Pod týmto zaujímavým názvom prestavuje Východoslovenské múzeum v Košiciach verejnosti výstavu zameranú na problematiku výskytu a ochrany netopierov na Slovensku. Sú to výnimočné a vzácne živočíchy a sú chránené celoeurópsky v najvyšších kategóriách.
11.05.2010
-
15.08.2010
6. Nostalgia starých čias - Rimavská Sobota v období dualizmu
Komisárka: PhDr. Eva Ádámová
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom verejnú správu mesta Rimavská Sobota, jej kultúru, šport, spolkovú činnosť, sociálnu starostlivosť, školstvo, fabriky, osobnosti v časoch dualizmu. Výstavu sprístupníme počas Dní mesta Rimavskej Soboty v mesiaci máj
04.05.2010
-
31.01.2011
7. Príbeh múmie menom Tasherithnetiak
Komisár: Mgr.Alexander Botoš
Gemersko-malohontské múzeum vlastní od roku 1910 pozoruhodnú zbierku, múmiu ženy menom Tasherithnetiak z Abusir el-Meleku v Egypte. Jej vek odhadujeme na takmer 3000 rokov. Pochádza z 21.- 25. dynastie (1087 -664 pred n. l.) a múzeum chce pátrať po jej neznámom osude v podobe pripravovanej výstavy
15.05.2010
-
31.07.2010
8. EGYPT- dar Nílu. Súkromná zbierka Jána Hertlíka
Komisár: Ján Hertlík
Za GMM: PhDr. Eva Ádámová a Mgr.A.Botoš
Výstavou Egypt- dar Nílu prezentuje Ján Hertlík svoju zberateľskú činnosť, ktorú datujeme od roku 2002, od jeho prvej návštevy Egypta. Na výstave sa prezentujú repliky artefaktov egyptskej kultúry.
15.05.2010
-
31.07.2010
9. Na pobreží riek Slanej a Rimavy (Rimavskosobotský výtvarný salón 2010)
Komisárka: Aneta Cvachová
Výstava prebratá z Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote. Výstava približuje širokej verejnosti výsledky prác amatérskych umelcov z okresov Rimavská Sobota, Revúca, Lučenec (maľba, sochárstvo, fotografia a pod.).
05.08.2010
-
09.09.2010
10. Béla Bacskai – Spojený s rodnou zemou
Komisári výstavy: Angelika Matušková a Andrea Németh Bozó
Významného gemerského akademického maliara Bélu Bacskaia predstavíme s odstupom času výberom z jeho celoživotnej tvorby, ktoré sa uzavrela pred 30 rokmi. Výber pochádza zo zbierok nasledovných múzeí a galérií: Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Baníckeho múzea v Rožňave.
19.08.2010
-
15.11.2010
11. Z očí do očí (zrakové orgány živočíchov)
Komisárka: Mgr. Monika Gálffyová
Gemersko-malohontské múzeum sprístupní dňa 28. septembra 2010 o 15:00 hod vo svojich priestoroch výstavu pod názvom Z očí do očí (zrakové orgány živočíchov). Výstava predstaví návštevníkom zrakové orgány – oči a mechanizmus videnia rôznych druhov živočíchov - od mäkkýšov a hmyzu až po cicavce a človeka - prostredníctvom fotografií, nákresov a dermoplastických a suchých preparátov rôznych druhov živočíchov.
28.09.2010
-
30.11.2010
12. Pastierstvo v Gemeri-Malohonte
Komisárka: Mgr. Ľudmila Pulišová
Výstava „Pastierstvo v Gemeri-Malohonte“ prezentuje prostredníctvom zbierkových predmetov múzea, fotografického a textového materiálu pastierstvo ako spôsob obživy v podhorských aj nížinných oblastiach regiónu Gemer-Malohont.
19.11.2010
-
31.01.2011
13. SLOVERIGE
Komisárka výstavy: Mgr.Petra Jarošová ÚĽUV Bratislava
Za GMM: Mgr.Ľudmila Pulišová a PhDr. Oľga Bodorová
SLOVERIGE je výstavný projekt, ktorý predstavuje súčasnú slovenskú (SLOVENSKO) a švédsku (SVERIGE) remeselnú výrobu vychádzajúcu z tradičných techník a vzorov, ako aj samotnú tradíciu reprezentovanú múzejnými exponátmi. Uvidíte starostlivo vybrané diela spĺňajúce vysoké remeselné a estetické kritéria. Leitmotívom projektu SLOVERIGE je rodinka drevených koníkov. Modré a biele švédske a slovenské koníky bok po boku – každý je iný a predsa sú podobné. Táto rodinka najlepšie vystihuje myšlienku našej spolupráce.
16.12.2010
-
25.02.2011

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2010

1. Pamätný deň Jána Fábryho
    Miesto: Rimavská Sobota
január 2010
2. Podvečer v knižnici V. Ročník
    Miesto:Gemersko-malohontské múzeum
marec 2010
     Beseda so spisovateľom Petrom Glockom
Peter Glocko bude rozprávať o svojich dvoch najnovších knižkách s rytierskou tematikou i s tematikou histórie Muránskeho hradu.
10.03.2010,
09.30
3. Noc v múzeu – VI. ročník
    Miesto:Gemersko-malohontské múzeum
15.05.2010
4. XXVII. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE
    Miesto:Gemersko-malohontské múzeum
máj 2010
5. Rómska kultúra v múzeách - seminár 21.09.2010
5. Súťaž o najkrajšie krmítko V. ročník. Európske dni vtácta
    Miesto: Gemersko-malohontské múzeum
október 2010
7. Múzeá sú tu pre Vás VI. Banská Bystrica
    Miesto: Banská Bystrica
máj 2010 (MDM)
8. Festival slovenských múzejníkov
    Miesto: Slovensko
máj 2010 (MDM)
9. AGROKOMPLEX Nitra – REGIONTOUR (spoplatnené)
    Miesto: Nitra
august 2010
10. GEMER - EXPO
    Miesto: Rimavská Sobota (Rožňava)
september 2010
11. Tvorivá dielňa JESENNÉ KÚZLENIE S KUKURIČNÝM ŠÚPOLÍM
pod vedením Mgr. Renáty Sivokovej
02.12.2010
12. Advent v múzeu
      Miesto: Gemersko-malohontské múzeu
13.12.2010
-
17.12.2010

 

PREDMET MESIACA v roku 2010

1. Bronzový depot z Bretky
2. Drevené plastiky Juraja Mertuša z Gočova
3. Železné žehličky
4. Veľkonočné kraslice
5. Zbierka miniatúrnych portrétov uhorských šľachticov
6. Novoveká keramika zo studne v Rimavskej Sobote
7. Plamienka driemavá (Tyto alba)
8. Obrazy z ľudských vlasov
9. Zakázané knihy z koncentračného tábora v Terezíne
10. Kútna plachta so žilinským výrezom
11. Medveď jaskynný – kostrové pozostatky
12. Keltské spony z Drne
 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2010

Grafy návštevnosti za rok 2010

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS