Vedecko-výskumná činnosť

 

Vedecko-výskumná činnosť múzea sa orientuje na spracovávanie ucelených tematických celkov, ktorých hlavným menovateľom je región Gemer-Malohont. Vedecko-výskumné úlohy realizujú odborní pracovníci múzea. Výstupom výskumných úloh sú správy z výskumu za bežný rok, ktoré sú archivované v múzeu (od roku 1980) a slúžia bádateľom na štúdium. Ďalšími výstupmi sú záverečné výskumné dokumentácie a v nadväznosti na ňu akvizície, publikované príspevky, prednášky a pripravené výstavy.

 

Výsledky vybraných vedecko-výskumných úloh

 

 

 

Aktuálne úlohy

 

Prírodné vedy

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2005 - 2016

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianskej pahorkatiny
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2007 - 2016

3. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže obce Včelince
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2014 - 2016

4. Rozšírenie kuvika plačlivého (Athene noctua) v južnej časti Rimavskej kotliny
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2015 - 2016

5. Rozšírenie výrika lesného (Otus scops) v okrese Rimavská Sobota
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2016 - 2017

 

Archeológia

1. Archeologický výskum Nižný Skálnik –Maginhrad
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2014 - 2016

2. Zaniknutý kostol sv. Michala (?) v Šuriciach
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015 - 2016

3. Keramická manufaktúra v Pondelku (1769 - 1812)
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015 – 2016

4. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota – ul. Hatvaniho – polyfunkčná budova – II. etapa“
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016

5. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota – Sobôtka – výrobná hala“
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016

6. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016

 

História

1. Rimavská Sobota v rokoch 1938 – 1944 v archívnych dokumentoch
história – Mgr. Anita Tóthová
2014 - 2016

2. Rimavská Sobota a vznik Československa
história – Mgr. Anita Tóthová
2016 - 2018

 

Etnológia

1. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia – PhDr. Oľga Bodorová, Mgr. Martina Mareková
2013 - 2016

2. Rómovia a fajčenie fajky
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2016 - 2017

3. Zväz Cigánov – Rómov v okrese Rimavská Sobota v spomienkach pamätníkov
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2016

4. Mlyny a mlynárstvo v Gemeri – Malohonte - IV. etapa
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová, RNDr. Ján Aláč
2016 - 2017

5. Prvomájové oslavy v období socializmu v Gemeri-Malohonte
etnológia – Mgr. Martina Mareková
2016 - 2017

 

História umenia

 

1. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2013 - 2017

2. Maliar Július Sándy (1827 - 1894)
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2016 - 2017

3. Rimavská Sobota a okolie vo výtvarných zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2015 - 2017

 

História múzea

 

1. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 – 1944
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 - 2016

2. Reflexia prezentačnej činnosti Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od 70. rokov do 90. rokov 20. storočia
história múzea – Mgr. Daniel Bešina
2015 - 2017

3. Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote do roku 1918
história múzea – Mgr. Csilla Korenová
2016 - 2017

 

Knihovníctvo

 

1. Tlače 17. storočia v Historickom knižnom fonde Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote
knihovníctvo – Mgr. Iveta Krnáčová
2015 - 2017

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota