Výstavy a podujatia

 

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporiada v priemere 13 nových výstav. Výstavnú činnosť múzea charakterizuje tematická pestrosť. Časť výstav je vyústením vlastnej akvizičnej a dokumentačnej činnosti múzea, časť je výsledkom spolupráce múzea s inými kultúrnymi inštitúciami a záujmovými združeniami pôsobiacimi v regióne. V neposlednom rade majú zastúpenie i autorské výstavy prezentujúce minulých i súčasný profesionálnych i neprofesionálnych výtvarníkov a umelcov regiónu.

 

Súčasťou činnosti Gemersko-malohontského múzea je i organizovanie celého radu kultúrnych podujatí, odborných seminárov, a besied. Múzeum sa aktívne zúčastňuje i na podujatiach, ktorých cieľom je propagácia múzea, jeho činností a aktivít. Prostredníctvom nich sa múzeum podieľa sa i na propagácii celého regiónu. Zúčastňuje sa pravidelne spoločných podujatí múzeí, či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni, za účelom propagácie múzeí a ich úlohy, ale i z dôvodu metodických, smerujúcich k neustálemu skvalitňovaniu svojej práce.

 

Výstavy z roku 2014:

 

6. Veľká vojna. Rimavská Sobota v čase 1. svetovej vojny
Počas Noci v múzeu
Kurátorka: PhDr. Éva Kerényi
Výstava sa zameriava na vývin a vojnové udalosti v Rimavskej Sobote - ako mesto reagovalo na júnové a júlové udalosti v roku 1914, priebeh vojny v meste a jeho vplyv na každodenný spoločenský život (kurzy opatrovateliek, Červený kríž, dobročinnosť atď.). Výstava zároveň pripomína aj obete vojny (pomník padlých na Hlavnom námestí, významné osobnosti: Putra Ede a Mihályfalusi Forgon Mihály). Je doplnená o bohatý zbierkový fond múzea z obdobia vojny v rokoch 1914 – 1918 (predmety vyrobené vojakmi na fronte, dobové fotografie, vojenský materiál, militárie, tlač a pod.), ako aj zo súkromných zbierok obyvateľov mesta (denníky a spomienky vojakov z frontu).
16.05.2014
-
30.04.2015
11. PREZENTAČNÁ VÝSTAVA ŠKOLY
16.10.2014
-
16.01.2015
12. Najkrajšie kŕmidlo, VII. ročník
Kurátorka: Mgr. Monika Gálffyová
Výstava je výsledkom rovnomennej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti osláv Európskych dní vtáctva. Jej cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáčiky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií je vyrobiť funkčné kŕmidlo vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov.
23.10.2014
-
16.01.2015
14. Židovská komunita v Rimavskej Sobote
Kurátorky: Mgr. Anita Tóthová, PhDr. Oľga Bodorová
Výstava sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity v Rimavskej Sobote niekedy do polovice 19. storočia. Návštevníkom tiež predstaví okrem predmetov každodenného života aj typické predmety židovských náboženských obradov, ktoré rimavskosobotskí Židia používali napríklad v bývalej synagóge mesta. Poukáže tiež na kultúru židovského obyvateľstva.
10.12.2014
-
28.02.2015

 

Výstavy v roku 2015

 

1. Gemerská NOSTALGIA vo fotografii Alexandra Jirouška
Kurátori: PhDr. Oľga Bodorová a RNDr. Ján Aláč
Výstava prezentuje nostalgické fotografie od fotografa a cestovateľa Alexandra Jirouška, ktoré vznikli v polovici 80. rokov 20. storočia. Časť z nich bola využitá pre publikáciu Okres Rimavská Sobota z roku 1986. V podobe výstavy boli verejnosti predstavené v roku 1987 v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a následne v roku 1988 i vo vtedajšom Gemerskom múzeu pod názvom Okres Rimavská Sobota vo farebnej fotografii, ale aj v družobnom (partnerskom) meste Bátonyternye v Maďarsku. Zábery zachytávajú dobové podoby vtedajšieho okresu Rimavská Sobota a samotného okresného mesta.
27.01.2015
-
20.03.2015

 

Kultúrno - výchovné podujatia v roku 2015:

 

   

 

PREDMET MESIACA v roku 2015:

 

Január: SKLENÉ KANVICE Z RIMAVSKEJ SOBOTY
Február:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:
Júl:
August:
September:
Október:
November:
December:

 

Vedecko-výskumné úlohy

 

1. Zimovanie vodného vtáctva na rieke Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2005 – 2015

2. Vtáctvo gemerskej časti Bodvianska pahorkatina
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2007 – 2015

3. Hniezdenie Včelárika zlatého v širšom okolí rieky Slaná
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2011 – 2014

4. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže v obci Včelince
zoológia - Mgr. Monika Gálffyová
2014 – 2016

5. Rimavská Sobota v čase I. svetovej vojny (1914 - 1918)
história - PhDr. Éva Kerényi
2012 – 2014

6. Tvorba maliara Eduarda Putru (1883 - 1915)
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

7. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia - Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2014

8. Súpis zbierok Gemersko-malohontského múzea dokumentujúcich rómske etnikum
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová
2013 – 2014

9. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história - PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 - 2014

10. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia - PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Martina Mareková
2013 – 2014

11. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1960 - 1969 - IV. etapa
história múzea - RNDr. Ján Aláč
2010 – 2015

12. Rimavská Sobota v rokoch 1938 - 1944 v archívnych dokumentoch (archív múzea)
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

13. História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v rokoch 1938 - 1944
história múzea – Mgr. Anita Tóthová
2014 – 2015

14. Záchranné archeologické výskumy – v závislosti od okolností
archeológia - PhDr. Alexander Botoš
2014 a nasledujúce roky
 

 

 

 

Návštevnosť GMM v roku 2014

Grafy návštevnosti za rok 2014

 

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2014

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2013

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2012

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2011

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2010

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2009

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2008

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2007

Výstavy, podujatia a návštevnosť v roku 2006

Výstavy a podujatia v roku 2005

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota