Maliar Július Sándy (1827 – 1894)

 

Maliar Július Sándy (1827 – 1894)Maliar Július Sándy (1827 – 1894)15. 12. 2016 – 17. 02. 2017
vernisáž výstavy - 15. 12. 2016 o 15.00 hod.

 

Kurátorka: Mgr. Angelika Kolár
Július Sándy (1827 – 1894) bol málo známy maliar a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Bol otcom známeho uhorského architekta Júliusa Sándyho (1868 – 1953). Venoval sa najmä krajinomaľbe a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont Sándyho spájajú rôzne väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola z matkinej strany príbuznou sochára Istvána Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného umenia. Výstava vzniká v spolupráci s príbuznými maliara z Budapešti a diela na výstavu zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Maliar Július Sándy (1827 – 1894) Maliar Július Sándy (1827 – 1894) Maliar Július Sándy (1827 – 1894) Maliar Július Sándy (1827 – 1894)  
Maliar Július Sándy (1827 – 1894) Maliar Július Sándy (1827 – 1894) Maliar Július Sándy (1827 – 1894) Maliar Július Sándy (1827 – 1894)  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota