Belujské hrnčiarsto - prezentácia a tvorivá dielňa

 

Belujské hrnčiarsto - prezentácia a tvorivá dielňa13. 10. 2017 o 16.00 hod.

Vstupné dobrovoľné
Autori podujatia: Tatiana Drímaj Recká a Anton Drímaj z Beluje (www.beluja.sk)

Prezentácia a tvorivá dielňa sú venované pomerne neznámej, no pozoruhodnej hrnčiarskej dielni z hontianskej obce Beluj (okr. Banská Štiavnica), ktorá zanikla koncom 19. storočia. Formou projekcie krátkeho filmu s odborným výkladom je účastníkom podujatia prezentovaná dielňa z historického, estetického a technologického hľadiska. Súčasťou projekcie je ukážka tradičného výrobného postupu tvarovania nádoby na hrnčiarskom kruhu. Po prezentácii nasleduje praktická časť, v ktorej si účastníci môžu vyrobiť ukážkové predmety z hrnčiarskej hliny, ktoré si následne vyzdobia tradičnou technikou rytia a maľovania, ktorá sa používala v Beluji. Účastníkmi vytvorené diela sa stanú vlastníctvom ich autorov.
Podujatie podporila Nadácia Poštovej banky.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota