Krásavice zahalené v dyme.
Historické fajky a fajčiarske potreby zo zbierok Gemersko-malohontského múzea

 

Krásavice zahalené v dyme 20. 05. – 31. 07. 2017
Výstava bude sprístupnená v rámci programu XIII. Noci múzeí a galérií 2017
Kurátor výstavy: PhDr. Alexander Botoš

 

Zbierku fajok múzea predstavuje takmer 100 kusov fajok. V zbierke sú zastúpené fajky vyrobené z rôznych druhov materiálu, ako hlina, drevo, porcelán, sepiolit alebo parožie.
Z chronologického hľadiska je zaujímavá keramická fajka opatrená zelenou glazúrou a plochým rebrom. Fajka bola objavená počas archeologického výskumu Hlavného námestia v Rimavskej Sobote. Táto fajka predstavuje najstaršiu fajku zo zbierok múzea a pochádza zo 17. storočia. V zbierke sú zastúpené aj turecké fajky pochádzajúce zo 17. storočia. V zbierke fajok múzea majú výnimočné postavenie fajky z pozostalosti rimavskosobotského rodáka a zakladateľa uhorského klasicistického sochárstva Istvána Ferenczyho (1792 – 1856). Mimoriadny umelecký a estetický zážitok poskytne luxusná fajka zhotovená zo sepiolitu. Krk fajky je realisticky a plasticky stvárnený vo forme ľudskej ruky, v ktorej sedí žena – matka na rukách držiac dve malé deti. Na výstave je prezentovaná aj fajka vysokej historickej hodnoty. Predstavuje ju dvojdielna fajka vyrobená zo sepiolitu a podľa nápisu na striebornom vrchnáčiku hlavičky usudzujeme, že fajka patrila dedičnému trenčianskemu a liptovskému županovi Štefanovi Illesházymu (1762 – 1838). Fajka pochádza z roku 1818.
Na sprístupnenej výstave sa návštevníci môžu oboznámiť aj s pomôckami a potrebami, ktoré boli používané pri fajčení a užívaní tabaku. Vystavené sú rôzne druhy stojanov na fajky (pipatórií), rôzne druhy mešcov na tabak, rôzne druhy tabatierok na šnupací tabak, ocieľky na zapaľovanie fajok, náradie na čistenie fajok, ako aj rôzne druhy zápaliek a popolníkov.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Krásavice zahalené v dyme Krásavice zahalené v dyme Krásavice zahalené v dyme Krásavice zahalené v dyme Krásavice zahalené v dyme Krásavice zahalené v dyme
           

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota