Beseda s Vladimírom Lehotaim,
autorom výstavy „Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov.“

 

Beseda s Vladimírom Lehotaim27. 11. 2017 o 14.00 hod.

Vstup zdarma.

Vladimír Lehotai z Uzovskej Panice desiatky rokov zhromažďuje informácie o lágroch od bývalých väzňov. Od detstva prejavoval o tému veľký záujem, pretože aj jeho príbuzní boli odvlečení. V roku 2011 dokonca odcestoval na Ukrajinu, aby na vlastné oči videl miesta bývalých zajateckých táborov.
Na besede Vladimír Lehotai porozpráva o smutných a krutých osudoch ľudí, ktorí prežili zajatecké tábory a rovnako priblíži vlastné skúsenosti a zážitky z výskumnej cesty na Ukrajinu, z doneckej oblasti, z oblasti bývalých zajateckých táborov.
Výsledky jeho výskumu boli v roku 2015 publikované v zborníku Gemersko-malohontského múzea „Gemer-Malohont“ a tento rok, spolu s fotografiami a dokumentárnym videofilmom Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch/ prezentované na výstave Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov. Témou výstavy sú udalosti po skončení druhej svetovej vojny, keď na oslobodené územie Slovenska prichádza Červená armáda a na základe rozkazu č. 0060 má odvliecť civilných občanov nemeckého a maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho Zväzu na nútené práce, na tzv. „malenkij robot“ (malú robotu). Týkalo sa to predovšetkým obcí Veľký Blh, Uzovská Panica, Štrkovec, Včelince, Abovce, Hubovo, Lenka, Riečka, Kráľ a Tornaľa. Bolo im povedané, že pôjdu do Miskolca na dva týždne odpratávať ruiny a onedlho sa vrátia domov. No mnohí sa už nikdy nevrátili. Boli odvlečení na Ukrajinu, cestovali 17 dní v dobytčích vagónoch, bývali v barakoch, pracovali v uholných baniach, hladovali. Niektorí po roku mohli prísť domov, iní tam pracovali dva roky. V roku 1949 boli aj poslední obyvatelia Gemera-Malohontu prepustení. Po návrate domov o pomeroch v lágroch nemohli hovoriť. Na ich osudy sa malo zabudnúť. Domov sa vrátili ľudské trosky, čo bolo dôkazom neľudských podmienok zajateckých táborov.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Beseda s Vladimírom Lehotaim Beseda s Vladimírom Lehotaim Beseda s Vladimírom Lehotaim Beseda s Vladimírom Lehotaim Beseda s Vladimírom Lehotaim
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota