Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda s Katarínou Borosovou.

 

Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou.23. 03. 2017 o 9.00 hod.

 

V rámci každoročne organizovaného podujatia Marec – mesiac knihy knižnica Gemersko-malohontského múzea už 12. rok prezentuje zaujímavé knižné tituly od vybraných regionálnych autorov. Cieľom tejto aktivity je propagovať význam knihy a čítania v živote človeka, taktiež zviditeľniť knižnicu a jej vzácny historický knižný fond. Snahou múzea je organizovať besedy s autormi z regiónu Gemer-Malohont, v duchu poslania, ktoré plní múzeum Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou.regionálneho charakteru, akým Gemersko-malohontské múzeum bezpochyby je.

Katarína Borosová z Rimavskej Soboty, učiteľka slovenského jazyka a angličtiny, bude prezentovať svoju knižku: Sobotské osudy, v ktorej podáva pútavou formou príbehy zo života známych obyvateľov mesta Rimavská Sobota. Sama hovorí, že knihu napísala: „...starším pre spomienky, mladým pre poučenie a preto, aby mohli byť viac hrdí na svoje mesto.“ V duchu autorkiných slov je beseda pripravovaná pre žiakov rimavskosobotských základných škôl, ale i obyvateľov mesta Rimavská Sobota.

Návštevu besedy je potrebné nahlásiť vopred.
Kontaktná osoba – Mgr. Iveta Krnáčová (tel.: 047/56 32 741, e-mail: krnacova@gmmuzeum.sk)

 

 

Fotografie z besedy:

 

Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou. Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou. Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou. Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou. Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou.
Marec - mesiac knihy, 12. ročník. Beseda so spisovateľkou Katarínou Borosovou.        

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota