NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)

 

NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)14. 09. – 30. 11. 2017
Vernisáž výstavy – 14. 09. 2017 o 15.00 hod.

Komisári výstavy: PhDr. Alexander Botoš - Mgr. Ľudmila Pulišová - RNDr. Monika Gálffyová - Mgr. Angelika Kolár - Mgr. Anita Tóthová - Mgr. Iveta Krnáčová - RNDr. Ján Aláč

 

Výstava „Naj...zo zbierok Gemersko-malohontského múzea“ vzniká pri príležitosti 135. výročia založenia múzea, ktoré svoju históriu začalo písať 3. septembra 1882 a tým sa radí medzi piate najstaršie múzeum na Slovensku.
V úvode výstavy sa návštevník oboznámi s históriou múzea od jeho založenia v roku 1882. Na výstave bude verejnosti predstavených viac ako 60 zbierkových predmetov z odborov prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižničný fond. Prezentované budú také zbierkové predmety, ktoré majú nadregionálny význam resp. sú svojou múzejnou hodnotou výnimočné a raritné do takej miery, že je ich možné označiť prívlastkom „naj“. Návštevník si bude môcť prehliadnuť najťažší zbierkový predmet, najmenší zbierkový predmet, najstarší zbierkový predmet, najväčšiu, najmenšiu a najstaršiu hlinenú nádobu, najstarší zbierkový predmet zhotovený ľudskou rukou, najstaršiu textíliu, najznámejšiu westernovú pušku, najfarebnejšie taniere, najstaršie zaevidované zbierkové predmety, najväčší a najmenší obraz, najväčšiu, najmenšiu a najhrubšiu knihu a pod. Prezentované budú aj najnovšie akvizície zbierkových predmetov z jednotlivých fondov, ako aj najnovšie reštaurované zbierkové predmety z fondu história umenia.


Program vernisáže:

15:00 – 15:20
Koncert harfistky symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ADRIANY ANTALOVEJ

Georg Friedrich Händel – Largo z opery Xerxes
Georg Friedrich Händel – Passacalia (transkripcia pre harfu: Tiny Beón)
Johann Sebastian Bach – Andante a mol (transkripcia pre harfu: Marcel Grandjany)
Christoph Pampuch – Írske piesne pre harfu (výber)

15:20 – 15:40
Slávnostný príhovor riaditeľky múzea PhDr. Oľgy Bodorovej


15:40 – 15:55
135 rokov histórie Gemersko-malohontského múzea
RNDr. Ján Aláč – zástupca riaditeľky

15:55 – 16:10
Kurátorský výklad k výstave
PhDr. Alexander Botoš – vedúci Vedecko-odborného oddelenia
16:10
Slávnostná recepcia a spoločenské stretnutie

 

 

Fotografie z výstavy:

 

NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)    NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)    NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)  
NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)  
NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)    NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017) NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venované 135. výročiu založenia múzea (1882 - 2017)      
           

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota