Predmet mesiaca február 2017

 

Sup bielohlavý (Gyps fulvus)

 

Sup bielohlavý (Gyps fulvus)Dermoplastický preparát supa bielohlavého pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, ktorého riaditeľom bol jeden zo zakladateľov múzea a jeho prvý riaditeľ Ján Fábry (1830 – 1907), ktorý na škole založil zbierku učebných pomôcok. Gymnáziu ho v školskom roku 1892/93 daroval Aladár Hámos, ktorý supa zastrelil pri Mostare (v dnešnej Bosne a Hercegovine) a dal ho vypreparovať Károlyovi Kunsztovi. Postupom času sa časť zbierok gymnázia stala súčasťou prírodovedného kabinetu Základnej školy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá ho spolu s ďalšími učebnými pomôckami darovala v roku 1990 múzeu.
Sup bielohlavý je rozšírený v juhozápadnej palearktíde, orientálnej a južnej etiópskej oblasti. V Európe hniezdi na Pyrenejskom polostrove, vo Francúzsku, v Taliansku, na Balkánskom polostrove, Kréte a Kryme. Aj keď miestami dochádza k poklesu populácie, celkove jeho početnosť pomaly narastá.
Dospelý sup bielohlavý váži približne 7 – 10 kg a rozpätie krídel má 2,3 – 2,65 m. Samice sú o niečo väčšie ako samce. Hniezdi v horách na vysokých skalách. Dožíva sa 25 rokov. Často sa zdržiava v kŕdľoch.
Na Slovensku sup bielohlavý nehniezdi, no zalietava sem na svojich potulkách. Nejaký jedinec k nám tak v poslednom čase zaletí viac-menej každý rok, pravidelne ich pozorujú aj v Maďarsku a Rakúsku. Je zdochlinožravý, živí sa hlavne telami veľkých cicavcov, napríklad hovädzieho dobytka.
V minulosti bol ohrozený vykladaním otrávených návnad. V posledných desaťročiach ho okrem iného ohrozuje aj liek Diclofenac, ktorý sa okrem humánnej používa aj vo veterinárnej medicíne. U supov (po zožratí tela zvieraťa, ktoré bolo týmto liekom liečené) spôsobuje zlyhávanie obličiek a v Indii a okolí spôsobil pokles početnosti tamojších druhov supov o 99 %.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota