Predmet mesiaca marec 2017

 

Reštaurované staré tlače z knižnice Gemersko-malohontského múzea

 

Reštaurované staré tlače z knižnice Gemersko-malohontského múzeaDV roku 2016 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 12 600,- Eur na realizáciu projektu: „Reštaurovanie tlačí 17. - 19. storočia z historického knižného fondu múzea. 2. etapa.“. Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie siedmich vybraných starých tlačí 17. – 19. storočia z historického knižného fondu múzea, ktoré sú bádateľmi žiadané.

Jedná sa o nasledovné vzácne tlače:
    1. Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Liberaux, et les Arts Méchaniques, avec Leur Explication. Troisieme Livraison, 299 Planches. A Livourne M. DCC. LXXIII. [=1773].
    2. Concordantiae Bibliorum Germanico - Hebraico – Graecae. Deutsche / Hebräische und Griechische Concordantz-Bibel. Leipzig und Franckfurth 1705.
    3. COCCEI, Johan: Operum Johannis Coccei dum viveret in Academia Lugduno – Batava s.s. Theologiae Professoris. Tomus septimus. Francofvrti ad Moenvm M. DC. XXCIX. [=1689].
    4. COCCEI, Johannis: Opera omnia theologica. Exegetica. Didactica. Polemica. Philologica. LXX. Francofurti ad Moenum M. DC. XXCIX. [=1689].
    5. BASILIUS Magni: Sancti Basilii re et nomine Magni Caesareae Cappadociae archiepiscopi Opera quae ad nos latine pervenervnt omnia.Antverpiae [M]. DC. XVI. . [1616].
    6. Tomus secundus, continens Decreta, Constitutiones, et Articulos regum inclyti regni Ungariae. Tyrnaviae M. DCC. XXXIV. [1734].
    7. RAVANELLUS, Petro: Vticensis Occitani Bibliotheca sacra. Genevae M. DC. L. . [1650].

Reštaurovanie zrealizoval so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Cieľom projektu je záchrana poškodených tlačí 17. - 19. storočia pre budúce generácie. Realizácia projektu prebieha vo viacerých etapách. Všetky zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea. Staré tlače boli odborne zreštaurované a použité pracovné postupy a fotografie zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté v hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí. Realizácia tohto projektu je prínosom širokej čitateľskej verejnosti.Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota