Predmet mesiaca apríl 2017

 

Drevená soška Krista tzv. Relikvia Imricha Madácha

 

Drevená soška Krista tzv. Relikvia Imricha MadáchaDrobná plastika predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s tŕňovou korunou ako sedí na skale a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. Soška je vysoká 16 cm.
O okolnostiach nadobudnutia tohto predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca 1905. Sošku múzeu daroval lekárnik Jozef Kishonti, pôvodne však patrila známemu maďarskému básnikovi a spisovateľovi Imrichovi Madáchovi (1823-1864). Ten ju neskôr daroval farárovi v Dolnej Strehovej Gusztávovi Divaldovi a on následne Jozefovi Kishontimu. Jozef Kishonti bol lekárnikom v Rimavskej Sobote, mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí.
Malá drevená soška Krista je opatrená nápisom „Madách Imre ereklyéje“ (Relikvia Imricha Madácha). Básnik Imrich Madách sa narodil aj zomrel v Dolnej Strehovej, kde sa dnes v kaštieli Madáchovcov nachádza expozícia venovaná jeho životu a dielu. Bol známy najmä dramatickou básňou Tragédia človeka, v ktorej vyjadril svoje sklamanie z porážky revolúcie 1848/49. Posledné roky svojho života strávil v rodinnom kaštieli v Dolnej Strehovej, kde bol u neho častým hosťom aj miestny katolícky farár Gusztáv Divald. A práve jemu Madách daroval túto malú drevenú sošku so slovami: „Svätý otče táto vzácna relikvia viacej prislúcha Vám, uchovajte ju verne.“ Divald na konci svojho života sošku prenechal už spomínanému lekárnikovi József Kishontimu, ktorý ju v roku 1905 daroval vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota