Predmet mesiaca jún 2017

 

Drevený rapkáč

 

Drevený rapkáčPočas júna bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavený rozmerný drevený rapkáč, používaný v 19. storočí v rimavskosobotských viniciach na plašenie škodcov. Vystavený bude od 1. do 31. júna 2017.
Rapkáče patria do skupiny samoznejúcich hudobných nástrojov, kedy je zdrojom zvuku samotné telo nástroja, pričom zvuk vzniká nárazom jazýčka na otáčavé ozubené koliesko. Známe je používanie rapkáčov po zaviazaní zvonov vo veľkonočnom období, od Zeleného štvrtka do Bielej soboty. Malé rapkáče boli najmä v minulosti tiež populárnymi detskými zvukovými hračkami.
Zaujímavosťou však je používanie rapkáča v prostredí viníc, ako prostriedku na plašenie škodcov. Rovnakú funkciu má aj rozmerný rapkáč nachádzajúci sa v zbierkovom fonde múzea, používaný v 19. storočí v rimavskosobotských viniciach.
V rámci regiónu Gemer-Malohont bolo pestovanie viniča rozšírené najmä v jeho južných oblastiach charakteristických teplejšou klímou. Do 80. rokov 19. storočia sa rozsiahle vinice nachádzali v obci Hajnáčka, Veľký Blh, Uzovská Panica, Tornaľa a Gemer. V posledných rokoch 19. storočia však pokles viničných plôch v regióne spôsobila fyloxéra viničová. Roľníci sa následne snažili aspoň z časti vinice obnoviť vysádzaním nových ušľachtilých odrôd. Tie získavali z okolitých veľkostatkov, prípadne zo štátnej škôlky v Rimavskej Sobote. Po 1. svetovej vojne bolo rozšírené vysádzanie viníc novými rodiacimi hybridmi odolnými voči fyloxére. V 1. polovici 20. storočia pozostávala ochrana viniča z handrových strašiakov, pri dozrievaní plodov vinice chránil platený hájnik, prípadne si vypomáhali susedia.
V skoršom období, i v 19. storočí, sa na plašenie škodcov v rimavskosobotských viniciach používal vyššie spomenutý rozmerný drevený rapkáč. Tento sa do zbierkového fondu múzea dostal v roku 1906, kedy ho jeho prvému riaditeľovi Jánovi Fábrymu daroval Štefan Bikky.

Autor tlačovej správy: Mgr. Ľudmila Pulišová (etnografka GMM)

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota