Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.

 

10. 10. 2017 výstava zrušená z technických príčin

 

Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. 10. 08. – 31. 10. 2017
Vernisáž výstavy – 10. 08. 2017 o 15.00 hod.

Komisár výstavy: Dr. Lászlo Szilas

 

Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.László Szilas je súkromným zberateľom, ktorý sa už viac ako 25 rokov venuje zbieraniu policajných rovnošiat, dôstojníckych čiapok, odznakov a symbolov. Jeho cieľom je vyjadrenie úcty a uznania k policajtom, ktorí denno-denne bojujú proti zločinom. Vlastní rozsiahlu zbierku relikvií zo 127 štátov sveta, v ktorej sú zastúpené predmety nielen z Európy, ale aj z Ázie, z Afriky a z Ameriky, z takých exotických krajín ako sú Thajsko, Nepál, Mexiko, Peru, Alžírsko, Omán a ostrov Tuvalu v Tichom oceáne. Jeho zbierku tvorí 1 350 nášiviek na rukávy, 92 dôstojníckych čiapok, 48 rovnošiat, 265 odznakov a mnoho ďalších predmetov. Zbierka sa viaže k štátnej polícii, colnej správe, pohraničnej i obecnej polícii.
Zámerom Szilasa je založenie súkromného policajného múzea v Ostrihome. Na to, aby svoj sen mohol splniť, založil aj nadáciu, cieľom ktorej je vytvorenie a prevádzkovanie múzea, popularizácia poriadkových orgánov a napomáhanie bezpečnosti. Jeho zbierka je v súčasnosti pre verejnosť dostupná formou putovnej výstavy.
Na výstave bude sprístupnená časť jeho ojedinelej zbierky. Návštevníci si budú môcť pozrieť rovnošaty a saká policajtov a colníkov z rôznych krajín, medzi nimi napríklad uniformu Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky alebo uniformu belgickej kráľovskej polície. Bude vystavený veľký počet dôstojníckych čiapok, ako nemecká, švajčiarska alebo francúzska policajná čiapka, a tiež čiapka pracovníka jordánskej kráľovskej polície alebo čiapka colníka v Andorre. Výšivky na rukávy taktiež budú prezentované vo veľkom počte, formou zarámovaných obrazov. Kuriozitami budú kovové odznaky a vyznamenania.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.  
Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu. Policajné symboly zo sveta. Zo zbierky Dr. Lászla Szilasa z Ostrihomu.  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota