500 rokov reformácie 1517 – 2017

 

500 rokov reformácie 1517 – 2017 15. 06. – 31. 08. 2017
Vernisáž výstavy – 15. 06. 2017 o 15.00 hod.
Výstavu otvorí Mgr. Viktória Lisáková (Evanjelická a. v. seniorka)

Komisári výstavy: Mgr. Anita Tóthová (historička GMM) a Mgr. Béla Pohóczky (Širkovce)

 

Výstava vznikla pri príležitosti okrúhleho výročia reformácie. Reformovaná kresťanská cirkev a Evanjelická cirkev augsburského vyznania majú za sebou dlhú púť. Zásluha spočíva v tom, že sa stali stúpencami Kalvinových a Lutherových myšlienok, ktoré iniciovali obnovu kresťanskej cirkvi.
Na výstave budú prezentované historické cirkevné knihy, dokumenty a predmety, cez ktoré návštevníci môžu nahliadnuť do reformačných pomerov. Predmety vo vlastníctve Vojtecha Pohóczkyho budú doplnené zbierkovými predmetmi múzea.
Reformácia sa začala pred pol tisícročím a cieľom hnutia bolo reformovať katolícku cirkev. Začala sa vystúpením nemeckého teológa Martina Luthera proti predávaniu odpustkov. 31. októbra 1517 Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu (Nemecko) svojich 95 výpovedí proti cirkevným priestupkom. Tento dátum je považovaný aj za koniec stredoveku a začiatok novoveku v Nemecku.
Cieľom reformácie bol hlavne návrat k normatívnosti biblickej pravdy, odstránenie deformácii katolíckej cirkvi a skvalitnenie jej činnosti. Jej hlavnými príčinami boli materializmus a svetskosť cirkevných hodnostárov a pápežov, zápasy o investitúru, úpadok kláštorov, nemorálnosť rehoľníkov, korupcia cirkvi a predovšetkým zneužívanie odpustkov na obchod. Výsledkom hnutia bol vznik protestantizmu.
Reformačné snahy vyvolali radikálne zmeny v Európe. V 20. rokoch 16. storočia už boli rozšírené aj v Uhorsku, ale reformácia prakticky prebiehala aj v nasledujúcich storočiach a trvá vlastne dodnes.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017  
500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017 500 rokov reformácie 1517 – 2017    

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota