Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník

 

Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník 17. 05. – 25. 06. 2017
Vernisáž výstavy – 17. 05. 2017 o 13.00 hod.
Kurátorka výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová

 

Výstava „Romano dživopen – Rómsky život, XI. ročník“ je pripravovaná v rámci špecializácie múzea na dokumentáciu rómskej kultúry a je zároveň aj súťažnou prehliadkou. Cieľom výstavy je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a zároveň prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum. Pri príprave XI. ročníka výstavy múzeum oslovilo základné školy v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 14 škôl, ktoré poslali spolu 79 výkresov. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií - I. kategória (1. - 4. ročník) a II. kategória (5. - 9. ročník). Zaslané práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Daniela Páneková, ktorá vyučuje výtvarnú výchovu v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote, z Gemersko-malohontského múzea - PhDr. Oľga Bodorová - riaditeľka múzea, Mgr. Angelika Kolár – historička umenia múzea, Alžbeta Nagyová – konzervátorka a výtvarníčka múzea a Mgr. Ľudmila Pulišová – etnografka múzea a kurátorka výstavy. V každej kategórii bolo udelené prvé, druhé a tretie miesto a dve čestné uznania.

Umiestnenie jednotlivých žiakov je nasledovné:

I. kategória (1.- 4. ročník):

1. miesto: Martin Pinka, 2. ročník, ZŠ Málinec
2. miesto: Rudolf Oláh, 2. ročník, ZŠ Hodejov
3. miesto: Sebastián Balog, 2. ročník, ZŠ Hodejov
Čestné uznanie: Perla Oláhová, 1. ročník, ZŠ s MŠ Cinobaňa
Čestné uznanie: Andrejka Horváthová, 4. ročník, ZŠ Sirk

II. kategória (5.- 9. ročník):

1. miesto: Silvester Lacko, 6. ročník, ŠZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany
2. miesto: Roland Bogdán, 6. ročník, ZŠ Hodejov
3. miesto: Norbert Bohó, 6. ročník, ZŠ Hodejov
Čestné uznanie: Ján Krištof, 6. ročník, ZŠ Reedukačné centrum, Čerenčany
Čestné uznanie: Rebeka Ruszóová, 5. ročník ZŠ s MŠ Jelšava

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník  
Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XI. ročník  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota