Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav

 

Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav27. 09. 2017

Vstup na komentovanú prehliadku sa uskutoční každú hodinu (9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00). VSTUP ZDARMA

Komentované prehliadky výstav:

1. NAJ... zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. Venovaná 135. výročiu založenia múzea (1882 – 2017)
Výstava návštevníkom predstaví históriu múzea od jeho vzniku v roku 1882 a viac ako 60 zbierkových predmetov z odborov prírodné vedy, archeológia, história, etnológia, dejiny umenia a historický knižničný fond.

2. „Malenkij robot“ (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov., spojená s premietaním dokumentárneho videofilmu Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch/.
Banerová výstava a dokumentárny videofilm oboznámi návštevníka s osudmi Gemerčanov, ktorí boli po 2. svetovej vojne v roku 1945 odvlečení vojakmi Červenej armády do pracovných táborov na Ukrajine na tzv. malú robotu.

Komentované prehliadky sú určené verejnosti a školským skupinám.
Prosíme skupiny nahlásiť účasť vopred.
Kontakt: lektorka PhDr. Elena Lindisová – e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, tel.: 047/ 56 32 741

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav Svetový deň cestovného ruchu - Komentované prehliadky výstav  
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota