Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny

 

Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatinyCyklus prednášok
Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny
(naučte sa rozoznávať vtáky územia podľa vzhľadu a spevu)

Termín:    12. apríl 2017 (streda), 16:00 – 17:00
                  19. apríl 2017 (streda), 16:00 – 17:00
Vstupné:  1 €
Prednáša: RNDr. Monika Gálffyová (biologička GMM)

Program:

1. prednáška
12. apríl 2017 (streda), 16:00 – 17:00
- O Gemerskej pahorkatine a spôsobe výskumu
- Spoznajme vtáky lúk a pasienkov (strnádka obyčajná, škovránok poľný, slávik obyčajný, dudok chochlatý, chrapkáč poľný a ďalší)

2. prednáška
19. apríl 2017 (streda), 16:00 – 17:00
- Hniezdiče, migranti a ostatní (o výsledkoch výskumu)
- Spoznajme vtáky lesov, okolia vôd a obcí (penica čiernohlavá, červienka obyčajná, tesár čierny, sova dlhochvostá, kuvik obyčajný a ďalší)
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prednášky sa konajú v rámci výstavy Vtáky Gemerskej pahorkatiny (trvanie výstavy: 1. 3. – 10. 5. 2017), ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota